Sunday, March 26, 2023
NEWS

AIS Fibre เปิดนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าอัจฉริยะ ผ่านแอป myAIS

AIS Fibre

AIS Fibre เปิดนวัตกรรมการให้บริการและดูแลลูกค้าอัจฉริยะ ลูกค้า เน็ตบ้าน – เพลย์บ็อกซ์ สามารถ ตรวจสอบ นัดหมาย แก้ไขอัจฉริยะ ผ่านแอป myAIS

AIS Fibre เปิด Intelligent Service หรือนวัตกรรมการให้บริการและดูแลลูกค้าอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยให้กับลูกค้ากับช่องทางใหม่ แก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน หรือ AIS PLAYBOX ผ่านแอป myAIS ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าด้วยระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะกว่า 40 รายการ

วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด อีกทั้งยังมีฟังก์ชันนัดหมายช่าง ติดตามสถานะการแก้ปัญหา รวมถึงมีแจ้งเตือนเมื่อทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย โดยลูกค้าสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

สุนีย์ โรจนโอฬารรัตน์ หัวหน้าแผนกงานบริหารการตลาดธุรกิจ ฟิกซ์ บรอดแบนด์ AIS กล่าวว่า “เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้ยกระดับการให้บริการและดูแลลูกค้าไปอีกขั้นด้วยการใช้ศักยภาพของ AIS ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และ AI เข้ามาพลิกโฉมกระบวนการให้บริการสู่การเป็น Intelligent Service”

“ที่พร้อมให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา และตรวจสอบสถานการณ์ใช้งานได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์บนแอป myAIS ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เชื่อมต่อไปถึง Network โดยตรง ที่สามารถตรวจสอบปัญหาได้แบบอัจฉริยะกว่า 40 รายการ นำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ตรงจุด จนสามารถแก้ไขได้ทันที”

“นอกจากนี้เรายังเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานให้ลูกค้านัดหมายช่างให้เข้ามาแก้ไขปัญหา ที่สามารถติดตามสถานะการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบเคส โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้เอง แจ้งได้เอง ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน”

ปัญหาด้านการใช้งาน ที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านแอป myAIS

  • การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ รองรับการใช้งานทั้ง AIS_Fibre และ AIS PLAYBOX
  • ระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ ตรวจสอบสาเหตุของปัญหามากกว่า 40 รายการได้แบบอัตโนมัติ และระบบการจัดการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ในทันที
  • การนัดหมายช่างผ่านบนแอปพลิเคชัน
  • ติดตามสถานะของการแก้ปัญหา หรือติดตามผลการนัดหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มี SMS แจ้งเตือนเมื่อทีมวิศวกรแก้ไขปัญหาเรียบร้อย

Leave a Response