Wednesday, May 22, 2024
ArticlesCloudCybersecurityExecutive Talk

การปรับตัวของผู้ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ ในยุค Cloud First

สำรวจการปรับตัวของผู้ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ ในยุค Cloud First ผ่านมุมมองของ อินโฟบล็อกซ์ อิงค์ เป็นภาคบังคับของผู้ให้บริการโซลูชันและบริการด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องพิจารณา

ายใต้การพัฒนาของคลาวด์ คอมพิวติ้ง องคาพยพของคำว่า คลาวด์ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง มันได้สร้างทัศนคติใหม่สำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบประมวลผล การจัดการข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย ผ่านไปสู่รูปแบบบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ของภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยและความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนไป เมื่อองค์กรธุรกิจก้าวสู่ยุคของ Cloud First ผู้ให้บริการโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นับเป็นหนึ่งในภาคบังคับของผู้ให้บริการโซลูชันและบริการด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องปรับตัว

CIO World Business มีโอกาสได้พูดคุยกับ ผู้บริหารของ อินโฟบล็อกซ์ อิงค์ หนึ่งในผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำ ถึงประเด็นเรื่องการปรับตัวการทำธุรกิจ แน่นอนว่าสินค้าและบริการด้านโซลูชันรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ได้พัฒนาขึ้นมากมีโซลูชันให้ได้ ช้อป บนคลาวด์มาร์เก็ตเพลส เกิดธุรกิจบริการด้านความปลอดภัยเต็มรูปแบบ

แต่ประเด็นสำคัญคือ การสร้างความแข็งแกร่งให้พันธมิตรด้วยองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจให้สามารถส่งต่อโซลูชันต่างๆ ไปยังลูกค้า ยังคงมีความสำคัญ เพราะพันธมิตรเหล่านั้นคือด่านหน้าที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ในวันที่ อินโฟบล็อกซ์ ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านบริการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยแบบคลาวด์-เฟิร์ส (Cloud First) พวกเขาต้องวางยุทธศาสตร์สำหรับพันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดที่พันธมิตรจะสามารถรักษาความปลอดภัยและส่งมอบได้

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ ยุคของ Cloud First

แดนนี เมสรอป ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายผ่านเครือข่าย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น อินโฟบล็อกซ์ อิงค์ ออกความเห็นว่า “ในยุคของ Cloud First ผมพบความเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้น นั่นคือ”

“ประการแรก พบว่า มีลูกค้าน้อยรายมากที่ใช้บริการคลาวด์เพียงอย่างเดียว โดยมากเป็นการใช้งานคลาวด์ในรูปแบบผสมผสาน ดังนั้นในฐานะของผู้ให้บริการโซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ จะต้องสามารถสร้างการมองเห็น (Visibility) ให้ผู้ดูแลเครือข่ายไม่ว่าองค์กรนั้นจะใช้คลาวด์หรือระบบผสมผสานได้อย่างไร”

“ประการที่ 2 คือ บทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปของผู้ให้บริการไอที แต่เดิมนั้น พนักงานไอทีในองค์กรและผู้ให้บริการที่ดูแลเรื่องคลาวด์และความปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรเดียวกัน ข้อนี้สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่า เราต้องการพาร์ทเนอร์ด้านไอทีรายเดียว ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งเรื่องคลาวด์และความปลอดภัยไซเบอร์ สามารถเข้าไปดูทั้งสองส่วนและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้”

“ประการที่ 3 อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเพราะภูมิทัศน์ด้านภัยคุกคามไซเบอร์เปลี่ยนไป ตอนนี้ เราอยู่ในโลกมีภัยคุกคาม DDOS เข้ามาทางการเชื่อมต่อ IoT เกิดแรนซัมแวร์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นโซลูชันด้านระบบการรักษาความปลอดภัยจะต้องช่วยให้องค์กรสามารถตรวจพบภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแบ่งปันข้อมูลด้านภัยคุกคามที่สำคัญทั้งที่เป็นภัยที่เกิดที่ On-Prem และบนคลาวด์ได้ก่อน”

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออินโฟบล็อกซ์

แดนนี อธิบายว่า “ในยุคของ Cloud_First ผู้ให้บริการโซลูชันด้านระบบการรักษาความปลอดภัยจะพึ่งพาพาร์ทเนอร์ด้านความปลอดภัยมากขึ้น ต้องทำงานกับพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากลูกค้ามีความท้าทายและปัญหาที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่า ผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยต้องใช้เวลา และความเอาใจใส่กับพาร์ทเนอร์มากขึ้น เพื่อโฟกัสไปที่ความท้าทายที่ลูกค้าประสบอยู่ เน้นในเรื่องของคุณภาพและโซลูชันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า”

“ดังที่ได้กล่าวว่า การมีพาร์ทเนอร์ด้านไอทีรายเดียว ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งเรื่องคลาวด์และความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคนี้ อินโฟบล็อกซ์ จึงออกนโยบายสร้างโปรแกรมที่เน้นแก้ไขความท้าทาย/ปัญหาของลูกค้าเป็นหลัก และช่วยให้พาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จ”

“ประเด็นสำคัญคือ ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัย ต้องพยายามช่วยให้พาร์ทเนอร์ผ่านการรับรองคุณภาพ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญแก่ลูกค้า ต้องสนับสนุนพาร์ทเนอร์ให้สามารถรวบรวมและเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจปัญหาของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”

ออกโปรแกรม Skilled to Secure ยกระดับความสามารถของพาร์ทเนอร์

ล่าสุด อินโฟบล็อกซ์ ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านบริการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยแบบคลาวด์-เฟิร์ส (Cloud_First) โดยได้เปิดตัวโครงการสำหรับพันธมิตร ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดที่พันธมิตรจะสามารถรักษาความปลอดภัยและส่งมอบได้

ในชื่อ สกิลดิ์ ทู ซีเคียว (Skilled to Secure) เป็นโครงการสำหรับพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยและความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนไป รวมถึงความจำเป็นต่างๆ ที่ผู้ให้บริการโซลูชันและบริการด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องปรับตัว และวางแผนที่จะจัดการสนับสนุนศักยภาพให้พันธมิตรในประเทศตามโครงการดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

อภิชาติ เจิมประไพ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนที่อินโฟบล็อกซ์ อิงค์ กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบัน แอปพลิเคชันส่วนใหญ่อยู่บนคลาวด์ จุดสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นส่วนเอด์จของเครือข่าย (Edge) ที่ประมวลผลของแอปพลิเคชันทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างมุ่งโจมตีจากทุกที่”

“ในฐานะที่อินโฟบล็อกซ์เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นอัตโนมัติมากที่สุดในโลก เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบนหลักการของคลาวด์เนทีฟที่มุ่งเน้นคลาวด์เป็นหลัก”

“โครงการใหม่ สกิล ทู ซีเคียว จะช่วยให้พันธมิตรของเราเสริมสร้างศักยภาพ ขณะที่พวกเขาก้าวสู่เส้นทางการเติบโตไปพร้อมกับเรา ด้วยวิธีนี้ พันธมิตรของเราสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของพวกเขาจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการส่งมอบผลประโยชน์ของบล็อกซ์วันได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างคุ้มค่า และยกระดับประสิทธิภาพของโซลูชันความปลอดภัยที่มีอยู่” แดนนี กล่าว

โครงการสกิลดิ์ ทู ซีเคียวออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนให้กับพันธมิตร 3 ระดับคือ ได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายพร้อมโซลูชันและผู้วางระบบ (Value-Added Reseller and Systems Integrator) ผู้ให้บริการ (Service Provider) และผู้แทนจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor)

การลงทุนเรื่องโซลูชันด้านความปลอดภัย ในยุคของ Cloud

“ผม อยู่ในอุตสาหกรรมโซลูชันด้านปลอดภัยไซเบอร์มาโดยตลอด และพบเห็นมาเสมอว่า ทุกองค์กรตกเป็นเป้าหมายภัยคุกคามไซเบอร์ และมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรเพียงแต่จะเกิดเมื่อไหร่ ดังนั้น ขอให้ความเห็นว่า การใช้โซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์จากผู้ให้บริการรายเดียวไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด ควรจะเป็นการทำงานร่วมกัน อาศัยข้อมูลจากหลายๆ ผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

“และแต่ละโซลูชันที่ใช้งานนั้น จะต้องได้รับการรวบรวมหรือได้รับคำชี้นำจากผู้ให้คำปรึกษาและผู้วางระบบที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความท้าทายของลูกค้าได้ครบถ้วนจะเป็นสิ่งดีที่สุด”

“ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ คนที่มองเห็นและปรับยุทธศาสตร์ได้ทันจะเป็นผู้ที่สร้างความอยู่รอดทางธุรกิจได้ ในโลกของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์นั้นยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรงมากขึ้น ผู้ให้บริการโซลูชันด้านนี้จึงต้องเข้าใจและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดกับองค์กรลูกค้า สามารถใช้ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพันธมิตรและลูกค้าให้สามารถใช้งานคลาวด์ได้อย่างราบรื่น ง่ายดายและปลอดภัยโดยแท้จริง” แดนนี กล่าวปิดท้าย