Sunday, July 21, 2024
Movement

วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ จำนวนกว่า 90 ครัวเรือน

โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสา ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนลุมพินี ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุ ได้เร่งเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้การเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมประเมินความต้องการเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงสิ่งของจำเป็น และดำเนินการประสานมายังส่วนกลางของบริษัทฯ ในการนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปส่งมอบดังกล่าว