Saturday, June 15, 2024
NEWS

Uniview รุกตลาดกล้องวิดีโอวงจรปิด IP แต่งตั้ง VST ECS เป็นผู้จัดจำหน่าย

Uniview แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านกล้องวิดีโอวงจรปิด IP ประกาศแต่งตั้ง บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

รอัน หวาง ประธานประจำสาขาประเทศไทยของ Uniview กล่าวว่า “Uniview มีแผนจะเพิ่มการลงทุนในตลาดประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้ง บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทย โดยวางเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพด้านงานขายในไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมุ่งให้การสนับสนุนที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและของลูกค้าได้อย่างตรงจุด”

“ประเทศไทยเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Uniview ซึ่งมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าถึงโอกาสนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น ด้วยการนำเสนอบริการคุณภาพสูง การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีความเข้าใจความต้องการผู้ใช้ชาวไทยให้มากที่สุด”

“สำนักงานในประเทศไทยของ Uniview และพาร์ทเนอร์ในไทยมีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมทรัพยากรเพื่อเพิ่มความฉับไวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทย เพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้และล้ำสมัย”

“ในช่วงเวลาที่ตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของโซลูชั่นอินทริเกรทขนาดใหญ่จะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดเป็นความต้องการขยายขอบเขตฟังก์ชันเพิ่มขึ้น เรามองเห็นโอกาสของการเติบโตในตลาด ณ ขณะนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตรูปแบบใดที่เกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทยล้วนแต่เป็นโอกาสสำหรับเราทั้งสิ้น” ไรอัน หวาง กล่าว

วีเอสที อีซีเอส พร้อมช่วยผลักดัน
สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เสริมว่า “ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางของวีเอสที อีซีเอส ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ Uniview สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยได้”

“ผลิตภัณฑ์ของ Uniview มีคุณภาพสูงและเรามั่นใจในคุณค่า, นวัตกรรมและคุณสมบัติที่นำเสนอโดย Uniview ว่าจะสามารถครองใจผู้ใช้ในกลุ่มตลาดแนวดิ่งที่หลากหลายได้ อาทิ ตลาดค้าปลีก กลุ่มอาคาร ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา ธุรกิจการค้า รวมถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยระดับมหานคร ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบรรลุผลกำไรและการเติบโตที่มากขึ้นร่วมกันได้”

Uniview ให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอันดับหนึ่งและ Uniview ได้ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมไว้อย่างลึกซึ้ง ปัจจุบัน Uniview คือ ผู้นำในการบุกเบิกเทคโนโลยีขั้นสูงของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสิ่งที่ยืนยันในความสำเร็จและตอกย้ำความเป็นผู้นำของบริษัทในทุกวันนี้ ได้แก่ การพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยทางสังคม ระบบเมืองอัจฉริยะและระบบจราจรอัจฉริยะ