Wednesday, April 24, 2024

archiveIP Camera

NEWS

Uniview รุกตลาดกล้องวิดีโอวงจรปิด IP แต่งตั้ง VST ECS เป็นผู้จัดจำหน่าย

Uniview แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านกล้องวิดีโอวงจรปิด IP ประกาศแต่งตั้ง บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์