Wednesday, April 24, 2024
NEWS

ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่ใจกลาง Central World…รับฟัง เสียง ของทุกคน

ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่ใจกลาง Central World…รับฟัง เสียง ของทุกคน โดยเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ TEDxBangkok 2023 ในกิจกรรม The Idea Box ชวนคนทุกเจเนอเรชั่นมาแชร์ไอเดีย สร้างสรรค์ พื้นที่ เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้น

ริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ร่วมกับ TEDxBangkok 2023 สร้างสรรค์พื้นที่ในการเปล่งเสียงกับกิจกรรมส่งต่อแนวคิด Place Making รวบรวมไอเดียสร้าง ‘พื้นที่’ เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน จากมุมมองของผู้คนหลากหลายเจเนอเรชั่น ผ่านกิจกรรม Imagining Better Bangkok ที่ Idea Box บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2566

ชวนตั้งคำถาม…แชร์ไอเดีย…สู่การต่อยอดแนวคิด ในรูปแบบภาพ AI Generated Space จากไอเดียของทุกคน

เซ็นทรัลพัฒนาย้ำบทบาท Place Making ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ “พื้นที่” ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน พร้อมเติบโตไปกับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม ชวนทุกคนตั้งคำถามถึง “พื้นที่แบบไหนในศูนย์การค้า…ที่จะช่วยทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ยิ่งขึ้น” พร้อมเปิดรับฟังทุกไอเดียและความคิดเห็นของผู้คนหลากหลายเจเนอเรชั่น ในกิจกรรม Imagining Better Bangkok สร้าง The Idea Box ที่บริเวณชั้น 7 Central World

ทางเซ็นทรัลพัฒนายังเตรียมนำทุกเสียงของผู้ร่วมแชร์ไอเดียที่กิจกรรม The Idea Box ไปประมวลผลเป็นภาพ AI Generated ‘SPACE FOR BETTER BANGKOK’ และเตรียมเผยให้ชมพร้อมกันที่งาน TEDxBangkok ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และนำไอเดียของทุกเจเนอเรชั่นไปต่อยอดในการพัฒนา BETTER SPACE จริงภายในศูนย์การค้า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้กรุงเทพน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของเซ็นทรัลพัฒนา Imagining better futures for all”