Sunday, June 16, 2024
Big DataNEWS

NT เปิดให้บริการแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า CUBIKA Big Insights

NT ต่อยอดบริการ NT Big Data เปิดให้บริการ CUBIKA Big Insights แพลตฟอร์ม Low Code เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลครบวงจร รองรับงานด้านบิ๊กดาต้ากลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

งกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  กล่าวว่า NT ได้ร่วมกับ บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด (Digital Dialogue) เปิดให้บริการ “CUBIKA Big Insights” แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data  ลักษณะ Low Code ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรได้โดยการเขียนโค้ดสั้นๆ ช่วยประหยัดเวลา

และลดโอกาสความผิดพลาดในการทำงาน  รองรับการให้บริการกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

“NT ได้ขยายการให้บริการด้าน Cloud และ Big Data มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ให้บริการระบบการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ ในหลายรูปแบบ โดย CUBIKA Big Insights เป็นแพลตฟอร์มด้านบิ๊กดาต้าที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเรื่องประสิทธิภาพ

และความง่ายในการใช้งาน และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เช่น Thailand ICT Awards 2022 และการประกวด APICTA ระดับเอเชียแปซิฟิกปี 2022 การเปิดให้บริการ CUBIKA Big Insights จึงเป็นอีกความตั้งใจหนึ่งของ NT ที่จะพัฒนาบริการด้าน Big Data ให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน”

สุทธิพงษ์ คุรุหงษา  ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด  เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ NT ในการนำ CUBIKA Big Insights ไปร่วมให้บริการใน NT Big Data จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Low Code Big Data ไปสู่ระดับองค์กรและระดับประเทศ ขยายโอกาสสู่เครือข่ายธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม  ในการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์และโซลูชัน Big Data ซึ่งเป็นการผลักดันศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน