Wednesday, April 17, 2024
AR/VRmetaverseNEWS

TeamViewer ประกาศขยายธุรกิจในไทย นำแพลตฟอร์ม Industrial Metaverse ยกระดับการทำงานดิจิทัล

TeamViewer ประกาศแผนการขยายธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศไทย เสนอแพลตฟอร์ม Industrial Metaverse ที่รวมโลกเสมือนกับโลกจริงขององค์กร ช่วยปรับกระบวนการทำงานดิจิทัลสำหรับพนักงานหน้างานในโรงงาน

ทีมวิวเออร์ (TeamViewer) ประกาศแผนการขยายธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศไทย จัดงานแสดงเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อระยะไกล และโซลูชันการเชื่อมต่อ การเข้าถึงจากระยะไกลสำหรับองค์กร ให้พันธมิตรและสื่อมวลชนในงาน TeamViewer_Augmented Reality Experience Day ในประเทศไทย

โซจุง ลี ประธานกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก

โซจุง ลี ประธานกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “เราเล็งเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล ซึ่งกำลังได้รับการเร่งดำเนินการในหลายอุตสาหกรรม TeamViewer_จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางไกล

และโซลูชันจากการรวมโลกเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับบริษัททุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)”

“บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลและอุปกรณ์สนับสนุน ไปจนถึงการจัดการ เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบริษัท และโซลูชันจากการจัดกระบวนการธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี การผสานโลกเสมือนเพิ่มเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริง”

“หลายปีที่ผ่านมา_TeamViewer ไม่เพียงแต่ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันเท่านั้น แต่ยังได้ขยายกิจการไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก โดยการเปิดสำนักงานในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และล่าสุดในประเทศเกาหลี”

“ทั้งนี้ การขยายธุรกิจของ TeamViewer_ในตลาดประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูงและมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ เป็นหนึ่งในการริเริ่มที่สำคัญของบริษัทที่จะเสริมความเข้มแข็งในการขยายฐานธุรกิจมายังประเทศในเอเชียแปซิฟิก และเราจะมุ่งสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น รวมถึงพันธมิตรที่เป็นช่องทางจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายด้วย”

TeamViewer

มองเห็นโอกาสการเติบโตของ AR VR ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

ลี อธิบายว่า “ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย รวมถึงการผลักดันของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

“ตลาดไอทีของประเทศไทยจะเติบโตมากกว่า 13% ในแต่ละปีและจะมีมูลค่า 527 พันล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ด้วยสาเหตุที่สนับสนุนการเติบโตคือ การใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ภาคบริการ และแนวโน้มการเติบโตของการใช้งานทุกภาคส่วน

ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียล สังคมไร้เงินสด บล็อกเชน แชทบอท การเขียนโปรแกรมและวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3D, Augmented Reality และ Virtual Reality”

“ทั้งนี้ การใช้อุปกรณ์สวมใส่สำหรับ Augmented Reality และ Virtual Reality เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีหลักที่จะช่วยภาคการผลิต สามารถนำไปใช้และปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้”

เสนอแพลตฟอร์ม TeamViewer_Frontline เชื่อมโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง

TeamViewer_สร้างชื่อในธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากประเทศเยอรมนี ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนองค์กรต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ และปรับกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นอกจากจะช่วยบริษัทบริหารจัดการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานแล้ว ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี หรือระบบที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกลอีกด้วย

TeamViewer

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา_TeamViewer ได้ลงทุนอย่างมากใน Augmented Reality อย่างมีนัยสำคัญ และกำลังจะนำเสนอแพลตฟอร์มชั้นนำในการผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริงขององค์กร ด้วยการเสนอชุดความสามารถโดยรวมในการผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง (Augmented Reality) และความเป็นจริงผสม (Mixed Reality)

สำหรับการขยายธุรกิจมาสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศไทย TeamViewer_นำเสนอแพลตฟอร์มในกลุ่ม Industrial Metaverse ชื่อว่า TeamViewer Frontline ที่รวมโลกเสมือนจริงเข้ากับโลกจริงขององค์กร ที่ช่วยให้บริษัทปรับใช้กระบวนการทำงานดิจิทัลสำหรับพนักงานหน้างานในโรงงาน

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านแว่นตาอัจฉริยะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ TeamViewer_Frontline จะช่วยสร้างขั้นตอนที่ชี้นำการทำงานทีละขั้นตอนอย่างง่ายดาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาระยะไกลได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ และแบ่งปันความรู้เชิงเนื้อหาผ่านกล้องที่แชร์ภาพแบบเรียลไทม์ และคำอธิบายประกอบ ภาพเสมือนซ้อนทับบนวัตถุจริง

ทั้งนี้รวมถึงโซลูชันที่พร้อมใช้งานสำหรับคำสั่ง การประกอบชิ้นส่วน การประกันคุณภาพ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลือทางไกล ซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และล่าสุดได้เพิ่มคุณสมบัติด้านปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในโซลูชันด้วย

ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ TeamViewer_ที่ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่พนักงานใหม่จะได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบและซ่อมแซมรถยนต์จากภาพแสง 3 มิติ หรือในลักษณะที่เรียกว่าโฮโลแกรม พร้อมทั้งคำแนะนำ ผ่านการใช้แว่นตาเสมือนจริงอย่างไมโครซอฟท์โฮโลเลนส์ และความสามารถเชิงพื้นที่ภายในแพลตฟอร์มหน้างานของ_TeamViewer

ทำให้กระบวนการทำงานของพนักงานหน้างานเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชันอุตสาหกรรมที่บูรณาการ โลกเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารไอที การทำงานล่วงเวลาด้วยการเชื่อมต่อระยะไกล