Tuesday, February 27, 2024

archiveSTEM

eGovernmentInsurTechNEWS

เอไอเอ ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) สร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) เปิดโลกการศึกษาไทย สร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand

eGovernmentNEWS

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งแก่เยาวชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน ด้าน ดีป้า พร้อมสานต่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ เพื่อยกระดับเยาวชนสู่บุคลากรดิจิทัลของประเทศ

eGovernmentNEWS

ดีป้า ร่วมกับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI

“ดีป้า” ร่วมกับ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” ปักหมุดภาคอีสาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI เดินหน้าขับเคลื่อน 4 โรงเรียนนำร่องภาคอีสานสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์