Monday, November 28, 2022

archiveOIC

NEWS

คปภ.ประเดิมปีแรก..! ตะลุยเกมรุกบุกกลุ่ม Gen Z ในรั้วมหาวิทยาลัย

คปภ.เดินหน้าประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบการประกันภัย ด้วยโครงการการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC Be Smart First Jobber ชิงรางวัลกว่า 70,000 บาท