Friday, December 8, 2023

archivekasikorn

K PLUS
FinTechNEWS

กสิกรแจ้งลูกค้าอัปเดตแอป K PLUS เพื่อใช้ใบหน้ายืนยันตัวตนโอนเงิน 5 หมื่น

กสิกรไทยยกระดับความปลอดภัย แจ้งลูกค้า K PLUS อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด เพื่อใช้ใบหน้ายืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

FinTechNEWS

แกร็บ – ลีสซิ่งกสิกรไทย – เอ็มจี ผนึกกำลังรักษ์โลก ส่งสินเชื่อกระตุ้นพาร์ทเนอร์ใช้รถ EV

แกร็บ – ลีสซิ่งกสิกรไทย – เอ็มจี ผนึกกำลังรักษ์โลก ส่งสินเชื่อกระตุ้นพาร์ทเนอร์ใช้รถ EV หวังกระตุ้นพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการหารายได้จากบริการเรียกรถผ่านแอปฯ