Wednesday, December 6, 2023

archiveHK

HealthTechNEWSProducts

Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ นวัตกรรมสำหรับชีวิตวิถีใหม่

เปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผลิตภัณฑ์ Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ รับมือชีวิตวิถีใหม่ ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้สูงถึง 99 % ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที