Saturday, March 25, 2023

archivedigital payment

FinTechNEWS

เคทีซี พัฒนาบริการรับชำระ เพิ่มศักยภาพให้ร้านค้ารับบัตรเครดิต

เคทีซี พัฒนาธุรกิจบริการรับชำระ เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขายสินค้าให้ร้านค้ารับบัตรรองรับหลายรูปแบบการชำระสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ร้านค้าด้วยหลัก 3S เพื่อธุรกิจและพฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล