Wednesday, May 22, 2024

archiveDigital Marketing

Adjust
ArticlesMarTech

เทรนด์โฆษณาดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนในปี 2023 ที่นักการตลาดดิจิทัลต้องเตรียมตัว

Adjust แนะเคล็ดลับสำหรับนักการตลาดและนักพัฒนาแอปเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากเทรนด์การโฆษณา พฤติกรรมการดูคอนเทนต์ที่ผ่านสื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนไป รวมถึงเทคโนโลยีในการพิสูจน์ ROI จากค่าโฆษณา เพื่อให้ประสบความสำเร็จกับการตลาดบนมือถือ

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models

ในคลาสการบรรยายเรื่อง Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก โดยเฉพาะผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ต้อง รู้เรา รู้เขา และรู้จักการใช้เครื่องมือ ในการทำธุรกิจ จึงจะประสบความสำเร็จได้