Wednesday, May 22, 2024

archiveDBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
eCommerceNEWS

คาดมูลค่าตลาดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ตลอดปี 2567 แตะ 7 แสนล้านบาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วิเคราะห์ธุรกิจมองไตรมาสแรกปี 2567 อี-คอมเมิร์ซโตต่อเนื่อง คาดมูลค่าตลาดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ตลอดปี 2567 แตะ 7 แสนล้านบาท

BDEX
Digital TransformationeGovernmentNEWSThailand4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลรูปแบบใหม่ Business Data Exchange

กรมพัฒนาธุรกิจฯ อัพเลเวลให้หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้บริการข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพิ่มบริการข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล เชื่อมโยงผ่านระบบ Business Data Exchange (BDEX)

e-Secured
eGovernmentGovTechNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเครื่องระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ดีกว่าเดิม

เปิดศักราชใหม่ 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้บริการ ระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย สะดวก ใช้ประโยชน์ได้ทันที

Prime Minister Awards
CybersecurityeGovernmentNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจฯ คว้ารางวัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้ารางวัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Award 2023 ตอกย้ำความสามารถในการรับมือด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
NEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนต้องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำควรกู้เงินจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนขอสินเชื่อออนไลน์ พบมิจฉาชีพ ปลอมใบทะเบียนพาณิชย์และใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล

กรมพัฒน์
NEWS

กรมพัฒน์ฯ แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน

กรมพัฒน์ ฯ แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน หลังพบความผิด 2 กรณี มีแอบอ้างชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และปลอมหนังสือรับรองนิติบุคคล สร้างความเสียหายให้ กรมพัฒน์ฯ ผู้ประกอบการ และประชาชน