Sunday, July 21, 2024

archiveAutonomous Vehicle

5GNEWS

กทปส. สนับสนุนโครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ

กทปส. สร้างความร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ

ArticlesCarTechTechnology

5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญใน อุตสาหกรรมยานยนต์ ของปี 2565

คาดการณ์ 5 แนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญในปี 2565 ที่ผู้บริหารด้านไอทีควรพิจารณาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นใน อุตสาหกรรมยานยนต์