Wednesday, July 24, 2024

archiveAPEC

NEWS

ชัยวุฒิ ชู APEC Digital Trade ไทย ผนึกกำลังสร้าง National Digital Trade Platform

ด้วยการเปลี่ยนแปลง​ของโลกที่หันไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน​ของเรา องค์กร​กับนโยบาย​ภาครัฐ​ก็ต้องปรับเปลี่ยน​ให้รองรับและพร้อมสำหรับธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ

AR/VRNEWS

Meta จับมือ ททท.เปิดตัวแคมเปญ Rediscover Thailand

Meta จับมือ ททท. เปิดตัวแคมเปญ “Rediscover Thailand” นำเสนอประสบการณ์ AR สนับสนุนท่องเที่ยวไทยภายใต้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), Holowisp และครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์จาก Meta Spark AR

NEWS

สดช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค

สดช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (DESG) และคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (TELWG)