Saturday, April 20, 2024
AINEWSTechnology

ABSS ประกาศอัพเกรด Warehouse Automation Solution ด้วย AI

ABSS ประกาศพร้อมให้บริการโซลูชัน ด้านการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ แบบครบวงจร อัพเกรดความอัจฉริยะด้วย AI Picking จัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการจัดการ

ริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ ABSS ผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ดโซลูชัน ประกาศพร้อมให้บริการโซลูชันด้านการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation Solution) แบบครบวงจร ด้วยการเปิดตัว AI Picking ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับทุกอุตสาหกรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย

รณยศ เลี้ยงอำนวย Deputy CEO บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า ระบบการบริการคลังสินค้าและการขนส่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา”

รณยศ เลี้ยงอำนวย Deputy CEO บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

“ดังนั้น ABSS จึงได้เปิดตัว IRIS Warehouse Optimization AI Picking ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Operation) ที่มีความฉลาดกว่าซอฟต์แวร์ทั่วๆ ไป และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับทุกประเภทธุรกิจ”

“เริ่มจากการปรับเปลี่ยนโรงงานให้นำสมัยเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ร่วมกันผ่านเครือข่ายทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้า”

“โดย Warehouse Automation ช่วยจัดการในส่วนของ Warehouse Productivity ได้เป็นอย่างดี เพราะ IRIS AI Picking Optimization สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมากกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไป”

“โดยใช้ AI/ML มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มการจัดการหรือจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้า และส่งผลโดยอ้อมต่อการเพิ่มกำลังการผลิต”

“เช่น การหยิบสินค้าในคลังสินค้าจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานไปได้ถึง 55% ลดการเสียเวลาการเดินทางเพื่อจัดสินค้าไปได้ถึง 35% นับว่าเป็นการตอบโจทย์ B2B ที่สนับสนุนลูกค้าให้ทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง”

“เราคาดหวังว่าเทคโนโลยีของ ABSS_จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการขนส่งไปได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าในทุกอุตสาหกรรม และในอนาคต ABSS จะสร้างพาร์ทเนอร์อีกมากมาย เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้นให้ตรงตามเป้าหมายของเราที่จะเป็น One-Stop-Service ด้าน IT Solutionในประเทศไทย”

ABBS ให้บริการโซลูชัน บาร์โค้ด มากว่า 20 ปี

ABSS_เป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชัน บาร์โค้ด มากว่า 20 ปี โดยให้บริการ 4 โซลูชัน คือ บริการด้านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (Product Service) บริการด้านวางโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure Solution) บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Service) และ บริการดูแลรักษาระบบหลังการขาย (ABSS Services)

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหลายด้าน อาทิ มาตรฐาน ISO 9001 เป็นการรับรองการบริหารจัดการระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการควบคุมออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ การติดตั้งและบริการ

มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 เป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เป็นมาตรฐานด้านการบริหารระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 สำหรับงานพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ต่างๆ

“ABSS_ตระหนักว่าโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเป็นรากฐานของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ของผู้ใช้งานกับระบบควบคุมข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรรวมถึงองค์กรต่างประเทศเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่อกันสามารถเพิ่มโอกาสให้กับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า, ระบบโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมค้าปลีก, อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริการต่างๆ ซึ่งเครือข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางความสำเร็จขององค์กร”

“ซึ่ง ABSS_เรามีทีม และพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่จะสามารถจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายอัจฉริยะที่รองรับในทุกอุตสาหกรรม เพื่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา” ผู้บริหารกล่าวสรุป

Featured Image: Industrial automation photo created by vanitjan – www.freepik.com