Friday, March 31, 2023

archiveดีป้า

NEWS

พลเอก ประยุทธ์ เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 แก่ 15 ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ พร้อมมอบหมาย ดีป้า ผลักดันบัญชีบริการดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ

Digital TransformationNEWS

ดีอีเอส- ดีป้า เปิด 8 โครงการขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า เดินเครื่อง 8 โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

NEWS

ดีป้า คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

“ดีป้า” คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

NEWSTechnology

ดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบ คาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ในระยะเวลา 5 ปี

ดีป้า เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคการท่องเที่ยวไทยอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวโน้มที่จะเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของประเทศสู่ท่องเที่ยว 4.0 ภายในระยะเวลา 5 ปี

NEWS

ดีป้า – ชุมชนเกาะลิบง คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022

ดีป้า คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 ในสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืน

eGovernmentNEWS

ดีป้า จับมือ สสน. วางเป้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต

ดีป้า ร่วมกับ สสน. เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดย ใช้ประโยชน์จากข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม ‘เชิงรุก’ ในการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อทำให้ ‘น้ำท่วมเป็นเรื่องของอดีต’ พร้อมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

eGovernmentNEWS

ดีป้า จับมือภาคีเครือข่ายปั้น ศรีมหาโพธิ ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living

ดีป้า พร้อมภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ครอบคลุมการยกระดับด้านความมั่นคง การศึกษา และสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อม ปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศต่อไป

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี เชื่อมการทำงาน 3 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมไทยในยุคดิจิทัล

eGovernmentNEWS

ดีป้า – ฟู้ด ออเดอรี่ เปิดตัว eatsHUB แพลตฟอร์มเรียกรับส่งอาหารสัญชาติไทย

ดีป้า – ฟู้ด ออเดอรี่ เปิดตัว ‘eatsHUB’ แพลตฟอร์มเรียกรับส่งอาหารสัญชาติไทย ติดอาวุธผู้ประกอบการรายย่อย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายในยุคดิจิทัล

1 2
Page 1 of 2