Wednesday, April 24, 2024
NEWS

STT GDC Thailand คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023

STT GDC

STT GDC Thailand คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 ตอกย้ำองค์กรที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Employee-Centric Excellence)

อสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ STT GDC Thailand ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 จาก HR Asia สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน

เยาวรัตน์ สังข์ทอง รองประธานอาวุโสฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ดำเนินตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การมีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าไปสู่อนาคตดิจิทัลที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นอย่างมั่นใจ”

“รางวัลนี้ตอกย้ำว่าเราให้กับความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทีมงาน ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม ที่ให้ผลตอบรับกลับมาเป็นการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา”

“ที่ผ่านมาได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง ‘3 D’s’ ประกอบด้วย การพัฒนา (Development), ความหลากหลาย (Diversification) และ การขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า (Driving Forward) ทั้งหมดนี้บูรณาการเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างราบรื่น ตามแนวทาง วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางหรือ Employee-Centric ท่ามกลางภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมในการยกระดับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย STT_GDC Thailand คือผู้นำอุตสาหกรรมที่พร้อมร่วมสนับสนุนการเติบโตทางดิจิทัลของภูมิภาคอย่างแข็งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางเทคนิคให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การได้รับรางวัล HR Asia Award เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของ STT_GDC Thailand ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อปูทางไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต โดยความมุ่งมั่นนี้ได้ถูกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย การให้คำปรึกษา

การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวโน้มทางอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสการเติบโตในสายงานภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานที่มีพื้นฐานแตกต่างกันและทำกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหารในองค์กรทั้งหมด

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่ความยั่งยืนไม่เพียงแต่ต้องดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเท่านั้น แต่ยังต้องลงทุนพัฒนาและต่อยอดการเติบโตให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น STT_GDC Thailand ตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม

รางวัลนี้มีความสำคัญ และ STT_GDC Thailand มองว่าเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อบุคลากร ย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ว่าเป็นทั้งผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ยังได้รับความไว้วางใจจากพนักงานมากกว่า 95% เข้าร่วมทำแบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจกับ HR Asia Award แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ โดยบริษัทฯ ยังได้รับความพึงพอใจของพนักงานเหนือกว่าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานทั้งหมดในอุตสาหกรรม