Monday, July 22, 2024

archiveHR Asia

NEWS

บุญรอดฯ คว้า 2 รางวัล HR Asia 2 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและการดูแลบุคลากร

ป็นปีที่ 2 ที่ “บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด” สามารถคว้ารางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 รางวัลซ้อน จากนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย

ได้แก่ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย และรางวัล We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2022 องค์กรที่ดูแลพนักงานทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตและการทำงาน เมื่อการบริหารจัดการภายใน ใส่ใจดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ตลอดจนเพิ่มทักษะ ส่งเสริมศักยภาพทีมงานทุกเจเนอเรชั่นให้มีวิธีการคิดหรือ Mindset    ในการพัฒนาตนเอง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยหลังได้รับรางวัลจาก HR ASIA เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันว่า “สิ่งที่บุญรอดฯให้ความสำคัญตลอดระยะเวลา 89 ปี ก็คือเรื่องของ ‘การสร้างคน’ แต่การสร้างคนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  อย่างในปัจจุบัน การสร้างคนของบุญรอดฯ ไม่เพียงแต่ดูแลให้พนักงานมีความสุขแบบครอบครัว แต่มากกว่านั้นคือการพัฒนาคนของเราให้เก่งขึ้น ดึงศักยภาพสูงสุดออกมาที่สำคัญ ทุกคนต้องทำงานเป็น ‘ทีม’ และต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการสร้างและพัฒนาคน คือต้องบริหารความแตกต่างของคนให้ได้ ยิ่งองค์กรใหญ่ที่อยู่มาอย่างยาวนานอย่างบุญรอดฯ ที่คนในองค์กรมีความหลากหลาย หน้าที่ของผู้บริหาร ต้องสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“ทุกคนมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรทั้งนั้น หน้าที่ผมคือ ทำยังไงให้ทุกคนเดินหน้าต่อ พัฒนาตัวเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยความสนุก มีความสุข มี passion ไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่”

สุนิษฐ์ สก๊อต Head of Organization Capability ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เราสร้างคนที่ Attitude และ Mindset แม้จะเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา แต่เป็นสิ่งคุ้มค่าที่จะทำ เพราะคนคนเดียวกันสามารถทำให้องค์กรชนะหรือแพ้ ได้ ต่างกันแค่ทัศนคติ

หน้าที่ของ HR คือต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจคนแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งมีความแตกต่างทั้งมุมมองและทัศนคติ การที่เราเข้าใจยิ่งทำให้เราสามารถดึง strength หรือ advantage ของแต่ละคนเข้ามาประกอบกัน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและดีที่สุด

เราตั้งใจทำให้คนของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเรื่องการทำงานและใช้ชีวิต ไม่ใช่ดีแค่ในมิติของการทำงาน มากไปกว่านั้น ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วย

ทั้งนี้รางวัล HR Asia : Best Companies to Work for in Asia 2022 หรือรางวัลองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุดในเอเชีย และรางวัล We Care : Most Caring Companies Award 2022 มอบโดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี พนักงานภายในองค์กรมีความสุขอันจะส่งผลถึงการผลิตชิ้นงานหรือสร้างความสุข

รวมถึง HR Practices ที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน ขณะที่รางวัลMost Caring Companies Award ที่เป็นรางวัลพิเศษ มีการพิจารณาจากองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่พนักงานและความเป็นเลิศในที่ทำงานของปี 2022 ซึ่งในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมกว่า 219 บริษัท