Wednesday, May 22, 2024
CybersecurityeGovernmentNEWS

ซีเคียวอินโฟ คว้างาน การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ภาครัฐ

ซีเคียวอินโฟ คว้างานโครงการ เฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ จาก ETDA ดูแล 280 หน่วยงานรัฐ มูลค่า 176 ลบ. พร้อมชูจุดเด่น บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เจาะลึกในทุกอุตสาหกรรม ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 20%

ริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร คว้างานโครงการ ซื้อสิทธิ์เฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ในนาม เอสเอสเค คอนซอร์เตียม จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA มูลค่า 176 ล้านบาท พร้อมประกาศรุกธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร ชูกลยุทธ์ บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ตอบโจทย์แบบเจาะลึกในทุกอุตสาหกรรม ตั้งเป้ารายได้ปี65 เพิ่มขึ้น ราว 20%

ซีเคียวอินโฟ
โชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

โชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีเคียวอินโฟ_หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้รับสัญญาจ้างงานโครงการ ซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ในนาม เอสเอสเค คอนซอร์เตียม จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.(ETDA) มูลค่า 176 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2”

ดูแล ตรวจสอบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ 280 หน่วยงานรัฐ

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน, ระบบเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการถึง 280 หน่วยงาน ครอบคลุม โรงพยาบาลภาครัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ กระทรวง หรือกรมต่างๆ เป็นต้น

โดย ซีเคียวอินโฟ จะเป็นผู้ให้บริการดูแล ตรวจสอบเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่างๆ ว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ มีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ พร้อมมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว และเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรทางไซเบอร์ใช้ในการโจมตี เพื่อหาทางป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ต่อไป

เป้ารายได้ 350 ล้านบาท

โชติกา กล่าวเสริมว่า “จากแนวโน้มความต้องการบริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่สูงขึ้น รวมกับผลงานที่ผ่านมา ปีนี้ซีเคียวอินโฟ จึงได้ตั้งเป้ารายได้ 350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 20% โดยปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 230 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักยังคงมาจากกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาครัฐ ขนาดใหญ่ที่มีฐานข้อมูลจำนวนมาก”

“ด้วยความโดดเด่นในการให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบครบวงจร เช่น มีบริการ CSOC Services 24X7 ที่มีมาตรฐานเดียวกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง IBM, มีศูนย์ SOC ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าได้จำนวนมากจากศูนย์ปฏิบัติการที่เดียว, มีบริการ IT Security Assessment, มีการฝึกอบรมโดยใช้ Training Platform ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น”

“และการเป็นบริษัทในเครือสามารถเทลคอม ซึ่งมีฐานลูกค้าองค์กรภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ซีเคียวอินโฟจึงสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น”

“นอกจากนี้ยังได้ออกแบบบริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เจาะลึกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มพลังงาน เหล่านี้คือข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งทำให้ซีเคียวอินโฟมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ได้”

Featured Image: Business security photo created by rawpixel.com – www.freepik.com