Tuesday, March 28, 2023
NEWS

เมืองไทยประกันภัย จัดกิจกรรมแจกน้ำใจ ปันรอยยิ้มเติมรักแก่กลุ่มคนไร้บ้าน

เมืองไทยประกันภัย ส่งทีมอาสากล้าใหม่ฯ รุ่นที่ 68 ลงพื้นที่แจกอาหาร แก่กลุ่มคนไร้บ้าน ในกิจกรรม “แจกน้ำใจเพื่อชีวิต” เพื่อร่วมมอบน้ำใจ และส่งต่อความห่วงใยแก่สังคมไทย

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนหนึ่ง ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน หรือบางคนต้องกลายเป็นคนไม่มีอาชีพและประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

ดังนั้นอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย รุ่นที่ 68 จึงได้จัดกิจกรรม “แจกน้ำใจเพื่อชีวิต” เพื่อร่วมมอบอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน ในพื้นที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และถนนราชดำเนิน

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์นี้ คนตัวใหญ่ต้องช่วยอุ้มคนตัวเล็ก ประคับประคองให้เดินไปด้วยกันได้ เราต้องการให้เมืองไทยประกันภัย ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเยียวยาสังคมในทุกแง่มุม เพราะ มากกว่ากำไรทางใจคือกำไรทางธุรกิจ ที่เรามุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ

และปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับขององค์กร กิจกรรมที่ถูกจัดและ วางแผนจากการระดมความคิดของพนักงานเองนั้น สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับการสร้างคนไม่ใช่เฉพาะในองค์กร แต่เพื่อสังคมด้วย”

โครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลูกฝังความมีน้ำใจ ความเสียสละ และความมีจิตสาธารณะ แก่พนักงานภายในองค์กร

โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี ปัจจุบัน กลุ่มอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย มีจำนวน 70 รุ่น รวมกว่า 1,000 คน เมืองไทยประกันภัย มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมแห่งการให้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้เติบโตแข็งแรงไปด้วยกัน

Leave a Response