Thursday, April 18, 2024
ArticlesDigital Transformation

SCGP ประสบความสำเร็จ ทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

SCGP โชว์ความสำเร็จทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อสู่ระบบดิจิทัล ด้วยโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ BSM บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อทั้งองค์กรได้มากกว่า 98%

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน การสั่งสินค้าออนไลน์ การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน

นอกจากนี้ ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน การเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร

จากเทรนด์ดังกล่าวทำให้บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาค

ซึ่งเมื่อมีดีมานด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบจัดซื้อ ให้หน่วยงานจัดซื้อสามารถรวมซัพพลายเออร์จากหลายๆ บริษัท มาอยู่บน Single Platform ช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ รวบรวมการจัดซื้อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ รวมถึงลดเวลาในการจัดซื้อ ทำให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

SCGP ทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีพี ผู้ให้บริการด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ที่ได้รับผลจากดีมานด์ขยายตัว จึงมีความต้องการทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อของเอสซีจีพีทั้งหมดสู่ระบบดิจิทัล ด้วยโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ที่สามารถเข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อทั้งองค์กร

การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้ เป็นการพลิกโฉมของการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของเอสซีจีพี โดยการรวมระบบจัดซื้อเดิมทุกบริษัทในองค์กรมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการจัดซื้ออย่างสูงสุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับเอสซีจีพีเพื่อก้าว สู่การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคในอนาคต

SCGP
สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

สุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เอสซีจีพี ตัดสินใจลงทุนโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (Business Spend Management – BSM) ชั้นนำระดับโลก บนคลาวด์แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกระบบการทำงานด้านการจัดซื้อตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”

“โดยสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นของระบบจัดซื้อได้ทั้งหมด ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มของเอสซีจีพีได้อย่างลงตัว”

“นอกจากนี้ ตัวระบบยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างเอสซีจีพีและคู่ธุรกิจ โดยการลดระยะเวลาของการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่การทำ PR ไปจนถึงการออก PO ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคู่ค้าของเรามากยิ่งขึ้น

ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์ยังช่วยยกระดับการจัดซื้อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

SCGP
ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ตัวโซลูชัน BSM ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของพนักงาน ให้สามารถก้าวไปพร้อมกับความรวดเร็วของโลกปัจจุบัน และยังสามารถต่อยอดไปยังระดับภูมิภาคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

“การทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ใช่โจทย์ที่ง่าย เพราะไม่เพียงแต่การกำหนดนโยบายและการทำงานด้านการจัดซื้อของบริษัทในเครือ 12 บริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน แต่ยังต้องใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อแบบดิจิทัลทั้งระบบ”

ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อได้มากกว่า 98%

ระบบใหม่นี้จะทำให้กระบวนการจัดซื้อของเอสซีจีพีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรองรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ด้วยระบบจัดซื้อแบบ Single Platform ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่าย สามารถติดต่อสื่อสารอยู่บนระบบดิจิทัลมาตรฐานเดียวกันทั้งซัพพลายเชน

และช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อแบบเดิม โดยสามารถติดตามวัดผลการดำเนินงานและตรวจสอบจากระบบได้ตลอดเวลา ซึ่งหลังจากที่เอสซีจีพีได้ลองใช้ระบบในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า

  • ระบบได้เข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อได้มากกว่า 98% (spend under management)
  • เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบสัญญา (spend under contract) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 68% ตาม global practice
  • เพิ่มการใช้จ่ายในรูปแบบ Catalogs (spend under catalogs) มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 53% ตาม global practice
  • ลดระยะเวลาในการอนุมัติการสั่งซื้อ (PR to PO Cycle Time) มากขึ้นถึง 75% เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานแบบเดิม

หัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอยู่ที่การบริหารทรัพยากรและค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ต้นทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงไม่ได้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีพีเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

การลงทุนกับระบบจัดซื้อในวันนี้ ยังนำไปสู่แผนการขยายการใช้งานระบบดังกล่าวไปยังบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเอสซีจีพีต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางเอสซีจีพีได้วางไว้คือ การทำงานบน Single Procurement Platform และ Global Core Model Approach และพร้อมนำองค์กรไปสู่อนาคตอย่างแท้จริง