Wednesday, April 17, 2024
Movement

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมมือ กทม.

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมมือ กทม. สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น PM2.5 ในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.”

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” เพื่อร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร

โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 2565-2568) ชวนพนักงาน คู่ธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน แลชุมชนรอบข้างปลูกต้นไม้ ทั้งในพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 ให้ชาวกทม.

“เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” ภายใต้โครงการ “ปลูก ลด ร้อน” ที่เอสซีจีจัดขึ้นโดยชักชวนให้พนักงาน และเครือข่ายต่างๆ ร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน ด้วยการลงมือปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกทม. เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต เปลี่ยนกทม.ให้เป็นเมืองสีเขียว พร้อมสนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ ต

ลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน