Wednesday, February 21, 2024
ArticlesThailand4.0

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ สร้างค่านิยม Born in Thailand

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเปลี่ยนจาก Made in Thailand ไปสู่ Born in Thailand

มโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี เปิดเผยแนวคิด สร้างคน สู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า (Empowering Thailand’s Futuremakers) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคต่อไปได้อย่างมั่นคง เสริมแกร่งในฐานะผู้ผลิต ต่อยอดสู่ความเป็นผู้คิดค้น

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดเผยถึง แนวคิดและเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการดำรงตำแหน่ง โดย อธิบายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ คลาวด์ metaverse, AI, quantum computing หรือการทำงานแบบไฮบริด

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

โดยตั้งประเด็นถึง อนาคตทิศทางการพัฒนาของประเทศ ว่า ทศวรรษหน้า ประเทศไทยจะต้องเดินต่อไปทางไหน? โดยอ้างจากผลสำรวจ World Digital Competitiveness Ranking (2564) ของสถาบัน IMD ที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของประเทศไทยหลายจุดที่ยังคงต้องเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะเชิงดิจิทัล การจ้างงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิค และการจดสิทธิบัตรนวัตกรรม

กล่าวได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นต้นทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการสร้างคนระยะยาวของไมโครซอฟท์ ที่ยังคงดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างทักษะให้กับคนไทย 10 ล้านคนภายในปี 2024 ด้วยกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งหมดนี้ นำไปสู่โจทย์ใหญ่ในภาพรวมว่า ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเปลี่ยนจาก Made in Thailand ไปสู่ Born in Thailand และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จะอยู่ตรงจุดไหน หรือสนับสนุนผลักดันอะไรได้บ้างในการเปลี่ยนนี้

World Digital Competitiveness Ranking: Thailand
ตีโจทย์ใหญ่กับแนวคิด สร้างคน สู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า

ธนวัฒน์ กล่าวว่า “ปัญหาใหญ่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นภารกิจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การสร้างคน หมายถึงทักษะเชิงดิจิทัล และการเรียนรู้ในทุกระดับ การเดินหน้าไปสู่อนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ และ การพัฒนาเพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้น ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำทั้งทักษะและเทคโนโลยีมาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริง”

เสริมทักษะเชิงดิจิทัลให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสร้างคน ธนวัฒน์ อธิบายว่า ไมโครซอฟท์ยังคงเดินหน้าเสริมทักษะเชิงดิจิทัลให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างทักษะให้คนไทย 10 ล้านคน ภายในปี 2024 โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากมาย เช่น

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน (Accelerating Thailand) ที่ก้าวเข้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยเป้าหมายยกระดับทักษะให้คนไทย 180,000 คนหลังปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาทักษะไปแล้วกว่า 280,000 คน ในระยะแรก ช่วยให้ 14,000 คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4,500 คนมีโอกาสเติบโตในอาชีพ 4,500 คนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ 1,900 คนในอาชีพใหม่

Microsoft Cloud Squad การรวมตัวของผู้ที่สนใจและผู้ที่ทำงานสายเทคโนโลยี ทั้ง Cloud, Data, Al, Security และด้านอื่นๆ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคอร์สฝึกสอน

Fundamental Training ที่ปูพื้นฐานความรู้เหล่านี้ให้แน่น โดยมีผู้ได้ร่วมเรียนรู้ไปกับไมโครซอฟท์แล้วเกินกว่า 20,000 ราย

Microsoft Founders Program โครงการที่มุ่งต่อยอดศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย มอบความ เชี่ยวชาญระดับโลกและทรัพยากรสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ พร้อมโอกาสในการทำตลาดร่วมกัน และเร็วๆ นี้กับ Microsoft LearningVerse พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ที่รวมทุกแหล่งความรู้และผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายของไมโครซอฟท์มาไว้ในที่เดียว

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

สำหรับด้านเทคโนโลยีสู่อนาคต ไมโครซอฟท์ก็พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีในหลากหลายด้านที่ตอบสนองความต้องการด้านนวัตกรรมของธุรกิจในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น

การปรับ Hybrid Work ให้เวิร์ก (Making Hybrid Work work) เมื่อการทำงานแบบไฮบริดทำ ให้พนักงานห่างเหินกันมากขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารระหว่างกัน ขณะที่จังหวะชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยปริมาณงานที่มากขึ้นสำหรับหลายคน จนกระทั่งเสีย work-life balance ไป

โดยแนะนำถึงโปรแกรม Microsoft Viva ที่จะยกระดับประสบการณ์ในองค์กร ให้ทุกคนทำงานได้ดีที่สุด เข้าถึงทรัพยากร และข้อมูลภายในองค์กรได้ครบมือและคล่องตัว เข้าใจในพฤติกรรมการทำงานของตัวเองมากกว่าที่เคย และนำความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนี้มาสอดแทรกไว้ในชีวิตการทำงานแต่ละวัน อย่างลงตัว

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทุกคน ทุกหนแห่ง (Innovate anywhere) กับนวัตกรรมมากมายบนคลาวด์ Microsoft Azure ไม่ว่าจะเป็น ที่อาศัยหลักการ การสร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code ที่รองรับการสร้างแอปฯ โดยผู้สร้างไม่ต้องอาศัยความรู้ทางโปรมแกรม เปิดโอกาสให้พนักงานในสายงานธุรกิจสามารถสร้างแอปฯ ได้

โดยไมโครซอฟท์มีเครื่องมือหลายๆ ตัวที่ตอบโจทย์ดังกล่าว อาทิ Power Apps express design การออกแบบเว็บไซต์จากรูปวาด ด้วย AI, Power Pages น้องใหม่ในตระกูล Power Platform ช่วยให้สร้างเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บที่พร้อมใช้งานในเวลาอันสั้น หรือ GitHub Copilot AI ผู้ช่วยเขียนโค้ดสำหรับนักพัฒนา

และบริการใหม่บนคลาวด์ด้วย Azure Arc กับการน่าบริการต่างๆ ของ Azure มาใช้งานบน data center ในประเทศหรือในองค์กร เช่น Azure Quantum ที่เปิดให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีควอนตัม คอมพิวติ้งได้ โดยไม่ต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง Azure Confidential Computing ระบบปกป้องข้อมูลที่รักษาความเป็นส่วนตัวในทุกขั้นตอน

ในด้านความปลอดภัย (Secure your future) ไมโครซอฟท์ยังคงพัฒนาศักยภาพในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันภัยร้ายในโลกดิจิทัล และรักษาไว้ซึ่งแนวคิด Zero Trust

ผสานความร่วมมือนำเทคโนโลยีมาสร้างความเปลี่ยนแปลง

ส่วนความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่า มีไมโครซอฟท์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับหลายๆ องค์กร ในหลายๆ อุตสาหกรรม เพื่อนำทั้งทักษะและเทคโนโลยีมาสร้างความเปลี่ยนแปลง อาทิ

เอไอเอส ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ ดิจิทัลโชลูชันร่วมกัน การสร้างทักษะระดับ deep tech ให้กับพนักงานของเอไอเอส การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันศึกษาและสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ทั้งการจัดการพลังงานหมุนเวียน

ปตท. ความร่วมมือ 5 ปีเต็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและยกระดับทักษะบุคลากร ตามเป้าหมาย PTT – Powering Thailand’s Transformation ธนาคารกสิกรไทย เทคโนโลยีไมโครซอฟท์ร่วมต่อยอดความสําเร็จของ K PLUS เตรียมขยายฐานผู้ใช้ออกสู่ระดับภูมิภาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ เร่งขับเคลื่อนกระบวนการ Digital Transformation ของธนาคาร ร่วมสร้าง SCB Academy เสริมทักษะด้าน AI ให้กับบุคลากร เอสซีจี ความร่วมมือ 5 ปีภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต” เสริมศักยภาพในด้านการเข้าใจและตอบโจทย์ของผู้บริโภค ความฉับไวในการส่งมอบ สินค้าและบริหารจัดการระบบการผลิต

บ้านปู ดึงคลาวด์ Azure สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานฉลาด ช่วยให้มองเห็นและเข้าใจการใช้ พลังงานอย่างทั่วถึง และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความรวมมือกับไมโครซอฟท์ เพื่อรวมกันปฏิรูปการบริการดิจิทัลภาครัฐ

นอกจากตัวอย่างความร่วมมือข้างต้นแล้ว ไมโครซอฟท์ยังได้นำโซลูชัน Cloud for Sustainability มาเริ่มปรับ ใช้กับหลายองค์กรในประเทศไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ภายในปี 2050 และก้าวสู่สถานะ Net Zero เต็มตัวในปี 2065

Featured Image: Bangkok city photo created by tawatchai07 – www.freepik.com

Leave a Response