Tuesday, March 21, 2023
CybersecurityNEWS

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รางวัล Prime Minister Awards ให้การสนับสนุนการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น

Prime Minister Awards

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รางวัล Prime Minister Awards บริษัทที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น มีผลงานสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อเนื่อง

มื่อ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท รับมอบรางวัล บริษัทที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น (Prime Minister Awards – Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022) จาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน และพลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

มีผลงานสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อเนื่อง

รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความเป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของหัวเว่ย ประเทศไทย ด้านการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลทั่วประเทศ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

โดย หัวเว่ย ประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ งาน Thailand National Cyber Week และ Cyber Defense Initiative Conference บริษัทได้ร่วมกับ สกมช. จัดงาน Thailand Cyber Top Talent 2021 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งแรกของประเทศไทย มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านไอทีที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 800 คน เข้าร่วมแข่งขัน

นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำทักษะของทรัพยากรบุคคลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย หัวเว่ยได้ส่งทีมตัวแทนชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber SEA Game 2021 ที่มีทีมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยทีมไทยสามารถคว้ารางวัลอันดับหนึ่ง และได้ชื่อว่าเป็นทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุดในอาเซียนเมื่อต้นปีนี้

รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (CISO) จากหัวเว่ย ประเทศไทย ได้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับผู้บริหาร และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษัทยังได้แบ่งปันความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ด้วย

และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ สกมช. เพื่อพัฒนาและเร่งทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรไอทีของไทย โดยกำลังดำเนินการตามแผนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 4,000 คน ในระยะเวลา 3 ปี

ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ภาคปฏิบัติผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ e-Lab ของหัวเว่ย ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและเวิร์กช็อปการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมระดับแรงงานในโลกไซเบอร์ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และระดับผู้เชี่ยวชาญ

รางวัลบริษัทที่มีผลงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดีเด่นแห่งชาติ ของไทย มีขึ้นเพื่อเป็นยกย่องบุคคลและองค์กรที่สรรค์สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ ซึ่งบุคคลและองค์กรดังกล่าวจะได้รับการยอมรับในความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำในสาขาของตน ตลอดจนแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี

ทั้งนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการอัปเดตและแบ่งปันโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมกับแวดวงวิชาการและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนพันธมิตรของบริษัท

Leave a Response