Thursday, April 18, 2024
ArticlesData Center

คุณลักษณะ 4 ประการของ ศูนย์ข้อมูล แห่งโลกอนาคต

ศูนย์ข้อมูล

คุณลักษณะ 4 ประการของ ศูนย์ข้อมูล แห่งโลกอนาคต ยั่งยืน เรียบง่าย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือ จากการประเมินของหัวเว่ย ที่นำความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างนวัตกรรมในโครงสร้างพื้นฐานไอที หรือ ภายในศูนย์ข้อมูล

ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลกำลังเข้าสู่ยุคทองแห่งอนาคต ความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทั่วโลก ความตระหนักในเรื่องการปล่อยของเสียหรือคาร์บอน ได้กลายเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล นักพัฒนาทั่วโลกต่างพยายามจับมือกัน ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ลูกค้าทั่วโลก ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ในงาน ประชุมสัมมนา Generation Data Center Release Conference เมืองตงกวน ประเทศจีน ชาร์ลส์ หยาง รองประธานอาวุโสของหัวเว่ย และประธานกรรมการบริหารหัวเว่ย ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทีมงานศูนย์ข้อมูลหัวเว่ยและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เป็นการกล่าวถึง คุณลักษณะ 4 ประการของ ศูนย์ข้อมูล แห่งโลกอนาคต นั่นคือ ยั่งยืน เรียบง่าย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการสร้างศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นิยามศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคต

หยาง ได้เปิดเผยถึงคำนิยาม ศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคต โดยเขากล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและหน่วยงานภาครัฐของอุตสาหกรรมหารืออย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจนบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคุณลักษณะ 4 ประการของศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคต นั่นคือยั่งยืน เรียบง่าย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือ

1. ความยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน วัสดุต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ วิธีนี้จะทำให้อีโคซิสเต็มของศูนย์ข้อมูลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดความยั่งยืน เราบรรลุเป้าหมายการสร้างศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบไฟฟ้า ดินและน้ำ ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดวัฏจักรการใช้งาน

นอกจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Usage Effectiveness – PUE) ที่ใช้วัดผลอย่างแพร่หลาย ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้คาร์บอน (Carbon Usage Effectiveness – CUE) ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Usage Effectiveness – WUE) และประสิทธิภาพการใช้กริด (Grid Usage Effectiveness – GUE) ก็ถูกนำมาใช้เพื่อวัดผลความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูลด้วย

2. เรียบง่าย

รูปแบบสถาปัตยกรรมเรียบง่าย ระบบจ่ายพลังงานและระบบระบายความร้อนอันล้ำสมัยแสดงถึงวิวัฒนาการความก้าวหน้าของศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคต

สถาปัตยกรรมเรียบง่ายออกแบบรูปแบบอาคารและห้องอุปกรณ์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ การใช้โหมดก่อสร้างแบบโมดูลาร์สำเร็จรูปทำให้การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่ความจุตู้แร็ค 1,000 ตู้ ลดลงจากมากกว่า 18 เดือนเป็น 6-9 เดือน

อุปกรณ์จ่ายไฟที่ลดความซับซ้อนพลิกโฉมการใช้ชิ้นส่วนและการเชื่อมต่อ ลดระยะเวลาการส่งมอบจาก 2 เดือนเป็น
2 สัปดาห์ ระบบทำความเย็นใหม่มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายเทความร้อน เปลี่ยนการถ่ายเทความร้อน
หลายครั้งเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบครั้งเดียว และทำให้ลิงค์ระบายความร้อนสั้นลง

3. ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) อัตโนมัติ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติช่วยพลิกโฉมการจัดการการดำเนินงานและการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลให้ก้าวไปอีกขั้น

ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) อัตโนมัติทำให้วิศวกรตรวจสอบตู้แร็คจำนวน 2,000 ตู้จากระยะไกลภายในเวลา 5 นาที ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะประกอบด้วยระบบเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่สามารถประมวลกลยุทธ์การระบายความร้อนที่เหมาะสมที่สุด

โดยประมวลผลจากค่าดั้งเดิมจำนวน 1.4 ล้านชุดข้อมูลภายใน 1 นาที นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติทำให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด

4. เชื่อถือได้

นโยบายรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและสถาปัตยกรรมที่เชื่อถือได้เพิ่มความมั่นใจด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลคุณภาพสูงที่ยั่งยืน รักษาความปลอดภัยเชิงรุกโดยใช้บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยี AI ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ตั้งแต่ระดับชิ้นส่วนไปจนถึงภาพรวมของศูนย์ข้อมูล มีขีดความสามารถในการติดตามผลที่ชัดเจนและสามารถประมวลผลข้อมูลของโดเมนทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลได้

ระบบจะใช้เวลาเพียง 1 นาทีในการตรวจจับความผิดพลาดด้วยระบบอัตโนมัติ 3 นาทีในการวิเคราะห์ และ 5 นาทีในการกู้คืนข้อมูล สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในระดับต่างๆ อาทิ ระดับชิ้นส่วน อุปกรณ์ และระบบโดยรวม มีการรักษาความปลอดภัยของระบบด้วยแพลตฟอร์ม E2E ที่สามารถติดตามผลได้ชัดเจน, จัดการและควบคุมได้อย่างรวดเร็วทำให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูงถึง 99.999%

คุณลักษณะ 4 ประการของศูนย์ข้อมูลแห่งโลกอนาคต นั่นคือ ยั่งยืน เรียบง่าย ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมีความน่าเชื่อถือ อาจกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่นั้น คงต้องใช้เวลาผลักดันและการยอมรับจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลค่ายอื่นๆ

แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือ ความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการสร้างศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม