Thursday, June 13, 2024
InsurTechNEWS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคข้าวสารให้กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

าระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย พิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

บริจาค​ข้าวสารจำนวน​ 2,000 กิโลกรัม​ ให้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ​ กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และขาดแคลน

โดยมี ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล เลขานุการกรมกิจการผู้สูงอายุ อนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ จุฑารัตน์ มณีฉาย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ​ กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์ ร่วมรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่