Monday, March 27, 2023
HealthTechNEWS

ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ ประกาศรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ในประเทศไทย

ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์

ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ ชูนวัตกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี AI และ โซลูชันด้าน IT เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจรต่อยอดความเชี่ยวชาญ-ประสบการณ์กว่า 80 ปี ยกระดับวงการแพทย์

ริษัท ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ผู้ให้บริการ Total Healthcare Solution ประกาศรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ในประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมโชว์ไลน์อัพโซลูชันการถ่ายภาพรังสีแบบครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ One Stop, Total Healthcare Solution ที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านเทคโนโลยีการประมวลภาพขั้นสูง พร้อมเสริมทัพด้วยระบบ AI

โดยโซลูชันเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์จากฟูจิฟิล์มจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวินิจฉัยทางการแพทย์ องค์กรเผยพร้อมนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพรังสีกว่า 80 ปี มาช่วยติดปีกวงการสาธารณสุขในประเทศไทย

ภายใต้พันธกิจในการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนทั่วโลก โดยตั้งเป้ายอดขายทั่วโลกสำหรับธุรกิจโซลูชันทางการแพทย์ไว้ที่ 7 แสนล้านเยนในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 โดยเติบโตจากปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2022 ถึง 30% ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้ายอดขายรวมทั้งสิ้น 1 ล้านล้านเยนสำหรับกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ทั้งหมดของบริษัท

โนริยูกิ คาวาคูโบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

โนริยูกิ คาวาคูโบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจฟูจิฟิล์มว่า “ฟูจิฟิล์ม เป็นองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพ”

“โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้ปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการและโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ และได้พลิกโฉมองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจและนำเสนอโซลูชันให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม”

“โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม ปัจจุบัน ฟูจิฟิล์มเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายองค์กรที่ครอบคลุม 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ 2. ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ 3. ธุรกิจนวัตกรรมสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ และ 4. ธุรกิจด้านการถ่ายภาพ”

นวัตกรรมการแพทย์ ยุค Digital Transformation

“ธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ ถือเป็นธุรกิจที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา เทคโนโลยีภาพถ่ายดิจิทัลทางการแพทย์ ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“นับเป็นการยกระดับวงการแพทย์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก ฟูจิฟิล์ม จึงมุ่งบุกเบิกนวัตกรรมเพื่ออนาคตของวงการแพทย์ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ” โนริยูกิ คาวาคูโบะ อธิบายเพิ่มเติม

“ธุรกิจเฮลท์แคร์ของฟูจิฟิล์มมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ เพราะนอกจากเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร, เครื่องอัลตราซาวด์, เครื่องแมมโมแกรมตรวจเอกซเรย์เต้านม”

“ก็ยังได้เทคโนโลยี MRI และ CT Scan มาเสริมทัพให้โซลูชันการวินิจฉัยทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์มครบวงจรมากยิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเครื่องมือเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI ทางการแพทย์องฟูจิฟิล์มอย่าง REiLI ก็ยิ่งยกระดับการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

“ด้วยไลน์อัพนวัตกรรมที่ครบวงจรและเป้าหมายอันแน่วแน่ในการรุกธุรกิจเฮลท์แคร์อย่างเต็มสูบ บริษัทจึงประกาศเร่งช่วยเหลือสังคมและเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์กับโลกแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด Bridging the Future of Healthcare ตอกย้ำเป้าหมายในการก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ ในฐานะผู้ให้บริการ Total Healthcare Solution อย่างแท้จริง” โนริยูกิ คาวาคูโบะ เน้นย้ำ

ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย เดินหน้าเป้าหมายปี 2030 ยกระดับวงการสาธารณสุข
ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์
โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ด้าน โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย มุ่งดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจพื้นฐานของบริษัทในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน” 

“นอกจากนี้ หนึ่งในเป้าหมายหลักภายใต้แผนการส่งเสริมคุณค่าที่ยั่งยืนในปี 2030 ขององค์กร คือการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลรักษาพร้อมช่วยลดภาระในการดูแลผู้ป่วย เพื่อยกระดับวงการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก รวมถึงชาวไทย”

“ฟูจิฟิล์ม จึงเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมและโซลูชันที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคมาโดยตลอด จุดเด่นของโซลูชันทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม คือการนำนวัตกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม ซึ่งได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานจากทั่วโลก มาผสานกับการใช้เทคโนโลยี AI และโซลูชันด้านไอที”

“เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจหาโรคได้อย่างทันท่วงที แม่นยำ และลดภาระในการทำงานของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความถึงการรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของชุมชนห่างไกล นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและคนทั่วโลก”

Leave a Response