Monday, July 22, 2024
NEWS

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์รอบด้านสร้างการเติบโต 40%

ฟอร์ติเน็ต ตั้งเป้ารุกหนักในตลาดองค์กรในปี 2565 สบโอกาสปฏิรูปด้านดิจิทัล ทำงานจากทางไกล 5G และคลาวด์คอมพิวติ้ง ตั้งเป้าการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ 30-40% ขยายส่วนแบ่งการตลาด 50% ในตลาดบริการการเงิน

ลังจาก ภัคธภา ฉัตรโกเมศ เข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดเปิดเผยกลยุทธ์การแข่งขันและเป้าหมายในการผลักดันฟอร์ติเน็ตในตลาดระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และและโครงข่ายซีเคียวริตี้ในประเทศไทย

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต

ภัคธภา เปิดเผยว่า “ตั้งเป้าการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ 30-40% ในปี พ.ศ. 2565 โดยมองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในตลาดองค์กรขนาดเอ็นเตอร์ไพรส์ในหลายอุตสาหกรรม จากสถานการณ์ที่โลกยังจำเป็นต้องเดินหน้าปฏิรูปสู่ดิจิทัล”

“สถานการณ์ความจำเป็นของพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้านและจากทางไกลอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การใช้งานเครือข่าย 5G และการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง”

“ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังตกเป็นเป้าหมายสำหรับภัยขั้นสูงเข้าคุกคามมากขึ้น โดยวางแผนนำเสนอประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและโครงข่ายซีเคียวริตี้แฟบริคของฟอร์ติเน็ตป้อนตลาดให้ทั่วถึง”

วางกลยุทธ์รอบด้าน สร้างการเติบโต

ภัคธภา ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า “ในปี 2565 วางแผนเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 30% ในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และ 40% ในกลุ่มตลาดผู้ให้บริการโทรคมนาคมและสูงถึง 50% ในตลาดการเงินการธนาคารและ 50% ในตลาดองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรส์”

“โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งหมายถึง การเข้าทดแทนอุปกรณ์ของคู่แข่ง การเพิ่มจำนวนพันธมิตรที่มุ่งเน้นตลาดองค์กร และเน้นผลประโยชน์จากความร่วมมือระดับโลกของพันธมิตร อาทิ Microsoft Azure และ Google Cloud และ Amazon Web Services (AWS)”

“นอกจากนั้น เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มโอกาสการขาย จึงวางแผนเพิ่มจำนวนทีมขายเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เน้นสร้างความไว้วางใจในฟอร์ติเน็ต ซึ่งนำไปสู่แผนการจัดการฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ที่ลูกค้าจะยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมการใช้งานเครือข่าย ระบบและแอปพลิเคชันขององค์กรเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้

ฟอร์ติเน็ตได้เริ่มธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลาร่วม 16 ปี และได้สร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาด ในปัจจุบันนี้ มีทีมงานที่แข็งแกร่งมากกว่า 30 คนประจำที่สำนักงานในประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน (Southeast Asia Hub) ที่มีทีมสนับสนุนด้านเทคนิค ทีมการตลาด และทีม TAC ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ที่สำนักงานยังได้รับเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสบการณ์ “Intelligence Lab Experience Center” เพื่อตอบสนองปนิธานขององค์กรในการช่วยเหลือพันธมิตรและองค์กรในประเทศไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้านป้องกันภัยไซเบอร์ใหม่ๆ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที