Wednesday, May 22, 2024
Movement

ดีอีเอส เร่งขยายผลจัดอีก 39 เส้นทาง ปรับสายสื่อสารลงดิน หวั่นซ้ำรอยสำเพ็ง

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ถนนสุขุมวิท พร้อมด้วย กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา จักรพันธ์ พรนิมิตร ประธานภาค ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และส.ส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง

ธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ ตรวจการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ โดยมี สมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารในเขตกรุงเทพชั้นใน  บริเวณถนนสุขุมวิท 36 หน้าอาคารชุดและแหล่งสัญจรหนาแน่นเพื่อช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน โดยปี 2565 ตั้งเป้าหมายการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพฯชั้นในตามถนนสายหลัก

โดยเฉพาะย่านธุรกิจที่มีประชาชนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากก่อน และขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป การจัดระเบียบสายสื่อสารโดย NT กฟน. ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักและเส้นทางวิกฤตทั้งในกรุงเทพฯ จำนวน 39 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 104.83 กิโลเมตร