Wednesday, April 17, 2024
Movement

BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 5 ล้านบาท

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ชิดชัย เชื่อมชิต (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาหัวหิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ให้แก่ ดวงฤทัย เด่นจารุกูล (กลาง)

ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้แทนผู้รับประโยชน์ จำนวนรวม 5,120,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากกรณีนายยุทธนา เด่นจารุกูล ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยมีนางสาวศุภมาศ หมอยา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประจวบคีรีขันธ์หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้