Monday, March 4, 2024

archiveBKI

BKI
NEWS

BKI เผยผลการดำเนินงาน ปี 2566 พลิกฟื้นกำไร 3 พันล้าน

BKI สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2566 พลิกฟื้นสู่กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,043.8 ล้านบาท เติบโต 576.8% เบี้ยประกันภัยรับรวม 29,915.7 ล้านบาท

NEWS

TQM จับมือ BKI เปิดตัวประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5

TQM จับมือ BKI เปิดตัวประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ค่าฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐาน

Movement

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง รวมถึงข้าราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ การจัดสร้างอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 28,320,000 บาท เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลด้านโรคหู ตา คอ จมูก ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัส ตลอดจนให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

Movement

BKI มอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

กรุงเทพประกันภัยมอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Movement

กรุงเทพประกันภัยส่งความสุขด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะ 2567

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมส่งความสุขแก่ผู้มีอุปการคุณด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแด่ลูกค้าและคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ กรุงเทพประกันภัยขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตลอดปี

Movement

กรุงเทพประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม” โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม และ การประกวดขบวนแห่สะเปาล้านนาบริเวณท่าน้ำศรีโขง การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา พิธีปล่อยกระทงสายล้านนาบริเวณริมน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม

ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดย จักรวาล สุธรรม ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยมี อัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูทกิจกรรมสร้างสีสันให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมจากกรุงเทพประกันภัยกันเป็นจำนวนมาก ณ
ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยมีแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาค โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเพิ่มการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

NEWS

BKI เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำกำไรงวด 9 เดือน ปี 2566 พุ่ง 2,546.1 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 9 เดือนของปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,981.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.7 มีกำไรสุทธิ 2,546.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 217.3 บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท

1 2 3 9
Page 1 of 9