Tuesday, January 31, 2023

archiveBKI

Movement

กรุงเทพประกันภัยส่งความสุขด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะ 2566

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอร่วมส่งความสุขแก่ลูกค้าด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2566 ที่มาพร้อมคำแนะนำความคุ้มครองแบบเข้าใจง่ายของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) จากกรุงเทพประกันภัย ที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางตลอดทริป เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแด่ลูกค้า คู่ค้า ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ กรุงเทพประกันภัยขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยตลอดปี

Movement

BKI มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานเกษียณอายุ

โดยมี ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบอายุงานดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น อดทน และทุ่มเทปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

Movement

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ที่ 2 จากขวา) และ เกรียงไกร หมั่นเขตรกิจ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท ให้แก่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ฝ่ายการนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการประกันภัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Movement

กรุงเทพประกันภัยดีเด่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น จากงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงานทุกคน และมีนโยบายเพิ่มโอกาสการจ้างงาน พร้อมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในองค์กร โดยจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการทำงานและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้พิการ ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบดังกล่าว อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

Movement

BKI มอบสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบ กว่า 38 ล้านบาท

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย สมบูรณ์ การีกลิ่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการภาคใต้ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวนเงินรวม 38,332,284.48 บาท

ให้แก่ ประชา ศิริไชย (กลาง) กรรมการบริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีธีระศักดิ์ แมซา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา พร้อมด้วย วุฒิศักดิ์ พูดดี (ซ้ายสุด) และ ธิระพงษ์ นิพัทธสัจก์ (ขวาสุด) ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อเร็วๆ นี้

Movement

BKI ร่วมออกบูทงาน Money Expo Chiangmai 2022

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมออกบูทงานมหกรรมการเงิน Money Expo Chiangmai 2022 ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด Wealth to Wellness โดยได้รับเกียรติจาก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานจัดงานร่วม ร่วมเปิดบูทกรุงเทพประกันภัยอย่างเป็นทางการ

โดยมีธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ให้การต้อนรับและเชิญเยี่ยมชมบูทของบริษัทฯ ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม และของสมนาคุณมากมายสำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยภายในงาน

อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาด้านประกันภัย ทั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565

Movement

BKI ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาวติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

NEWS

BKI ปลื้ม คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัยแห่งปี 2564

กรุงเทพประกันภัยปลื้ม คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัยแห่งปี 2564 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 และรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากสำนักงาน คปภ.

1 2 3 5
Page 1 of 5