Monday, June 24, 2024
eGovernmentNEWS

กรมพัฒน์ฯชวน SME Upskill พร้อม Upscale ให้ธุรกิจปัง ดังเป็นพลุแตกบนโลกออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนเอสเอ็มอี มา Upskill พร้อม Upscale ให้ธุรกิจปัง ดังเป็นพลุแตกบนโลกออนไลน์โดยเปิดรับสมัครธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวน 100 ธุรกิจเข้าร่วมอบรม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นี้

รมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือบริษัท ดีเปิ้ล จำกัด Startup ชั้นนำ ปั้นหลักสูตรอบรม ‘SME Upskill & Upscale : Workshop สอนยิงแอด ดันยอดขายบน Facebook พร้อมปิดการขายด้วยแชทบอท’

ทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยเปิดรับสมัครธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวน 100 ธุรกิจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เทคนิคการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

ทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนและการดำเนินธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง จากแต่ก่อนเคยซื้อขายกันตามหน้าร้านที่ผู้ซื้อกับผู้ขายได้มาพบหน้า หรือต่อรองราคาสินค้ากัน ณ จุดขาย

แต่ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีและช่องทางการขายไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและอยู่รอดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีอยู่มากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ต้องมองหา ช่องทางการขายไปสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มุ่งขายสินค้าเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภควิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ บริษัท ดีเปิ้ล จำกัด ซึ่งเป็น Startup ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SME Upskill & Upscale : Workshop สอนยิงแอด ดันยอดขายบน Facebook พร้อมปิดการขายด้วยแชทบอท’ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

โดยบริษัทฯ จะสรรหาและสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าบน Facebook การยิงโฆษณา ดันยอดขายเพื่อขยายฐานลูกค้า การติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้าและช่วยปิดการขายและในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME 

อธิบดีกล่าวต่อว่า “ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประจำบริษัท ดีเปิ้ล จำกัด ใน 2 หัวข้อ คือ

1) การติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า และช่วยปิดการขายได้จริง โดย ณัฐรัฐ ชื่นสุข AI Chatbot Specialist

2) การสอนยิงโฆษณา เพื่อดันยอดขายและขยายฐานลูกค้า โดยพลอยไพลิน ชนะสกล Growth & Product Marketing Manager ซึ่งเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำวิธีการต่างๆ ไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการร้านค้า ตลอดจนนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมแบบมืออาชีพ”

ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ โทร.0 2547 5985 และสายด่วน 1570