Tuesday, February 27, 2024

archiveSME Upskill & Upscale

eGovernmentNEWS

กรมพัฒน์ฯชวน SME Upskill พร้อม Upscale ให้ธุรกิจปัง ดังเป็นพลุแตกบนโลกออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนเอสเอ็มอี มา Upskill พร้อม Upscale ให้ธุรกิจปัง ดังเป็นพลุแตกบนโลกออนไลน์โดยเปิดรับสมัครธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวน 100 ธุรกิจเข้าร่วมอบรม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นี้