Saturday, May 18, 2024
eGovernmentNEWS

ชัยวุฒิ ปลื้มใจ นโยบาย DE ลุงตู่ สิงคโปร์ ชมไทย ผู้นำ ด้านดิจิทัลอาเซียน

ชัยวุฒิ ปลื้มใจ สิงคโปร์สนใจดึงไทย MOU ดิจิทัล พร้อมชื่นชม start up คนไทย เป็นผู้นำอาเซียน ขณะที่ รมว.ไอซีที สิงคโปร์บอก PDPA ดีจริง                                     

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม  พร้อมด้วย ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี ได้เดินทางไปพบ กับ กาน คิม ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม  เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนาม MOU Digital Economy partnership Agreement (DEPA)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการค้าเเละการลงทุน สิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเช้าเเละพบปะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการผลักดันกรอบความร่วมมือทางด้านการค้าดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้

1.ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)  รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ 2.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายด้าน e – Commerce ของไทย – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ศูนย์ข่าวปลอม 4.การดำเนินการระบบคลาวด์ การจัดตั้งบริการคลาวด์ กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)

5.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.แนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 7.การลงทุน ณ Digital Valley และ IoT Institute ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) 8.การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill / Literacy)

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้เดินทางไปพบ โจเซฟิน เตียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ณ.ที่ทำการกระทรวงมหาดไทย มีการหารือกันเกี่ยวกับ เรื่อง PDPE

ซึ่งรัฐบาล สิงคโปร์ ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว มาเเล้วหลายปี  เเละพร้อมที่จะช่วยเหลือเเละให้ข้อมูลกับประเทศไทยภายหลังจากที่ทราบว่าประเทศไทยเพิ่งได้มีการนำพระราชบัญญัติดังกล่าว มาบังคับใช้

ทั้งนี้ ชัยวุฒิ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความสนใจในเรื่องการลงทุนด้านดิจิทัลเป็นอย่างมากเเละอยากให้ไทยลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อดึงดูดความสนใจนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้หันมาลงทุนด้านดิจิทัลซึ่งสิงคโปร์มองว่าไทยมีศักยภาพด้านนี้ จึงอยากให้ผลักดัน กรอบความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมกับเรื่อง PDPA

โดย โจเซฟิน เตียว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย ก็เล่าให้ผมฟังว่า เรื่องPDPA เป็นเรื่องที่ดีมาก รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเรื่องPDPA กับประเทศไทยเพราะสิงคโปร์ทำมาหลายปีเเล้ว

ทั้งนี้ชัยวุฒิ ยังย้ำด้วยว่าจะนำเรื่องดังกล่าวรายงานเเละหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เเละเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามส่งเสริมเเละสนับสนุน จึงเรียกได้ว่าเรื่องดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากขณะนี้ไทยได้รับการยอมรับเเละถูกจับตามอง ในฐานะ ผู้นำ ด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน