Friday, March 31, 2023
Movement

กรุงเทพประกันภัยเปิดสาขาลำปางอย่างเป็นทางการ

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาลำปางอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

พร้อมด้วย สกล สุพรรณบรรจง  ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านปันง้าว (ธนาคารกรุงเทพ 14)จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยให้เยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี สิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566  

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัย สาขาลำปาง เป็นสาขาที่ 36 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยตั้งอยู่ที่ 235-237 ตำบลสวนดอก อำภอเมือง จังหวัดลำปาง (ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ฝั่งขาเข้า) 

Leave a Response