Wednesday, December 6, 2023
Movement

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ (ที่ 2 จากขวา) และ เกรียงไกร หมั่นเขตรกิจ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท ให้แก่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ฝ่ายการนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการประกันภัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

Leave a Response