Sunday, July 21, 2024
NEWS

AIS และ Palo Alto Networks เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ MSSP ให้บริการ Managed SASE, AIS SD-WAN และ AIS CSOC

เอไอเอส และ Palo Alto Networks เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ MSSP ให้บริการ Managed SASE, AIS SD-WAN และ AIS CSOC ที่สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรสำหรับองค์กรในประเทศไทย

อไอเอส เปิดตัวเป็นพันธมิตรแบบ Managed Security Service Provider (MSSP) กับ Palo Alto Networks ผู้ให้บริการด้าน Cyber Security โดยความร่วมมือครั้งนี้มาพร้อม บริการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ครอบคลุม เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่เกิดจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด

โดยมีบริการเด่นอย่าง AIS Managed Secure Access Service Edge (SASE), AIS SD-WAN และ AIS CSOC ที่สามารถสร้างความโปร่งใสอย่างยิ่ง อีกทั้งมีระบบควบคุมแบบรวมศูนย์บนคลาวด์เพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้การขับเคลื่อนโดย Prisma SASE ซึ่งเป็นโซลูชัน SASE สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ผนวกกับการรักษาความปลอดภัย, SD-WAN และการจัดการประสบการณ์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติเป็นบริการเดียวบนคลาวด์จาก Palo_Alto Networks, AIS CSOC as a Service ซึ่งช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เสริมความสามารถด้วย Cortex XSOAR และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น Firewall, XDR, Ransomware Protection, ฯลฯ

3 บริการ MSSP ที่ AIS ร่วมกับ Palo Alto Networks

การประสานกันของเทคโนโลยีต่างๆ นี้ จะช่วยพลิกโฉมระบบการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายและการเชื่อมต่อที่มีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนให้องค์กรต่างๆ และทำให้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทำงานอย่างอัตโนมัติพร้อมการจัดการเครือข่ายหลายๆ พื้นที่พร้อมกันซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงผ่านคลาวด์ได้หลากหลายรูปแบบ

ทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยเอไอเอสอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรต่างๆ ในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของตนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายของเครือข่ายในเวลาเดียวกัน

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส มุ่งมั่นพัฒนาบริการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ต้องคำนึงถึงภัยที่มาพร้อมกับความล้ำสมัย ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างมาก สอดรับกับการทํางานแบบ Work from Anywhere ในยุค New Normal

สำหรับการร่วมมือกับ Palo Alto_Networks เป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมาย ให้บริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นบริการแบบครบจร เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิต

ให้บริการดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์บนคลาวด์ จึงทำให้เราสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน

การร่วมเป็นพันธมิตรกับ Palo_Alto Networks ในรูปแบบ MSSP จะทำให้เอไอเอสได้ใช้ระบบแก้ปัญหาของ Palo_Alto Networks เพื่อสนับสนุนองค์กรได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้เอไอเอสลดต้นทุนการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มีอยู่เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นในประเทศไทย”

โซลูชันความปลอดภัยที่พร้อมร่วมทำงานกับ 5G

ด้าน ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อํานวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน กล่าวว่า “การนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้เพิ่มขึ้นแลเชื่อมต่อด้วยระบบ 5G นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะรับประกันได้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานยังคงสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัย”

“ซึ่ง Palo_Alto Networks มีโซลูชันที่ทำงานร่วมกับ 5G Enterprise ทั้งในมุมของการรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงงาน หรือ IoT และการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 5G MEC (Multi-Access Edge Computing) security นอกจากนั้น SD-WAN ของ Palo Alto_Networks สามารถทำงานร่วมกับ 5G เพื่อนำเสนอ SD-WAN ที่ทำงานร่วมกับระบบ 5G ของทาง AIS ได้”