Saturday, June 15, 2024
HealthTechNEWS

ลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ

OMRON

OMRON เผยลการศึกษาล่าสุดพบว่าการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ากการศึกษาข้อมูลล่าสุดที่จัดทำโดย OMRON Healthcare Singapore เปิดเผยว่า การหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยพบว่าผู้ที่หมั่นตรวจวัดความดันโลหิตของตนที่บ้านมีแนวโน้มที่จะตรวจพบและจัดการดูแลอาการความดันโลหิตสูงของตน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษานี้อ้างอิงจากฐานผู้ใช้งานเครื่องวัดความดันที่บ้านที่ใช้งานอยู่ประจำราว 340 คน และการอ่านค่าความดันโลหิตมากกว่า 43,000 รายการในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงตุลาคม พ.ศ.2565

ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานเครื่องวัดความดันของ OMRON ผ่านการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ และติดตามความดันโลหิตด้วยแอปพิลเคชัน OMRON_connect รวมถึงโปรแกรม Health Gift ของ OMRON ที่ติดตั้งอยู่ภายในแอปฯ นี้

จากการติดตามตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าที่อ่านได้ในช่วงก่อนและหลังการลงทะเบียน (3 เดือนก่อนลงทะเบียน, หลังการลงทะเบียนในเดือนที่ 1, 3, 6 และ 12) เผยให้เห็นว่า ค่าความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure – SBP) โดยเฉลี่ยลดลง 10 มิลลิเมตรปรอทในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่มีค่า SBP พื้นฐานตั้งแต่ 135 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ภายใน 12 เดือน

การศึกษายังแสดงให้เห็นว่า 80% ของผู้ใช้กลุ่มนี้มีการปรับปรุงค่าความดันโลหิตที่ดีขึ้น โดยพบว่า 55% มีค่า SBP ลดลงสู่ระดับปกติภายในเดือนที่ 12 หลังจากการติดตามตรวจวัด

จากรายงานของ The Lancet เกี่ยวกับการลดค่าความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระบุว่าทุกๆ 5 มิลลิเมตรปรอทที่ลดลงของค่า SBP จะลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจวายและการเสียชีวิตลงราว 18% ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี, ลดลงเฉลี่ย 9% ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 55-74 ปี, ลดลงลดลงเฉลี่ย 9% ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 75-84 ปี และลดลงเฉลี่ย 1% ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป

ดังนั้นจากการผลการศึกษาข้อมูลนี้จึงเน้นย้ำให้เห็นว่า การตรวจวัดและติดตามค่าความดันโลหิตที่บ้าน โดยทำงานประสานกับแอปพลิเคชันอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถระบุค่าความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไปจนผิดปกติได้

หากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการแก้ไขและจัดการด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดสมอง

วาเลอรี ไฟกิน ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและระบาดวิทยาและผู้อำนวยการ NISAN

วาเลอรี ไฟกิน ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและระบาดวิทยาและผู้อำนวยการ NISAN กล่าว “ผมเชื่อว่าการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการจัดการโรคร่วมอื่นๆ ที่ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อม”

“การตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ดิจิทัลที่แม่นยำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการตัดสินใจอย่างรอบครอบภายใต้คำแนะนำของแพทย์”

“การมั่นตรวจวัดค่าความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเป็นประจำทุกวันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว”

ฟรานส์ เวลเกอร์ส กรรมการผู้จัดการของ OMRON_Healthcare สิงคโปร์ กล่าวว่า “การตรวจวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่บ้านเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการต่อสู้กับโรคหลอดเลือดสมอง โดยเริ่มจากการจัดการความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลมากที่สุดต่อโรคหลอดเลือดสมอง”

“อุปกรณ์ของเรามีการเชื่อมต่อ ความแม่นยำ และใช้งานง่าย ทำให้ผู้คนตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำได้ง่าย และยังแจ้งให้แพทย์และผู้ดูแลทราบได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของแอปฯ OMRON_Connect ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที”

ฟรานส์ เวลเกอร์ส กรรมการผู้จัดการของ OMRON Healthcare สิงคโปร์

“ทำให้สามารถจัดการสถานการณ์ด้านสุขภาพได้ดีขึ้น นำไปสู่อาการด้านสุขภาพที่เลวร้ายน้อยลง และด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งมั่น Going for Zero เพื่อลดอาการที่เลวร้ายทางสุขภาพของผู้คนให้เหลือเป็นศูนย์”

OMRON_ยังมีการให้รางวัลแก่ผู้ใช้ผ่านโปรแกรม OMRON_Health Gift ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างและรักษาอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำอีกด้วย

มีผลการศึกษาหลายฉบับเน้นย้ำว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อม การลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ความดันสูงยังคงเป็นภาระปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายงานการรับรู้ที่ต่ำและการปฏิบัติที่น้อยเกินไปในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลจาก The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3.7 ล้านคนในแต่ละปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ไม่แสดงอาการของโรคความดันโลหิตสูงและภาระโรคที่ชัดเจน การวัดความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการตรวจสอบความดันโลหิตและอำนวยความสะดวกในการตรวจหาโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมกับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมแล้ว เครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้านจะมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อมได้

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์_OMRON จึงได้เข้าร่วมภารกิจเพื่อส่งเสริมการคัดกรองโรคความดันโลหิตโดยการบริจาคอุปกรณ์ผ่าน May Measurement Month program ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา_OMRON ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวน 23,249 เครื่องให้กับสมาคมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงหลายแห่งทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค

Fearured Image: Image by Lifestylememory on Freepik