Saturday, June 15, 2024
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP30 สสว. กับ Flagship Projects ปี 2566 Part 2

สัมภาษณ์พิเศษ โครงการเรือธงที่ สสว (ตอนที่ 2) วางไว้เป็นหมุดหมายสำคัญการพัฒนา ที่จะนำความสำเร็จมาสู่ SME ในสถานการณ์แห่งการฟื้นฟู พลวัตรความก้าวหน้าของธุรกิจ

ามต่อกับโครงการเรือธงที่ สสว (ตอนที่ 2) วางไว้เป็นหมุดหมายสำคัญการพัฒนา ที่จะนำความสำเร็จมาสู่ SME ในสถานการณ์แห่งการฟื้นฟู พลวัตรความก้าวหน้าของธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ แรงขับเรื่อง sustainability และสิ่งแวดล้อม
ทั้งมิติของโอกาสทางการตลาดและการขาย การสนับสนุนการเงิน การให้องค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ผ่านเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัล

นบทความ สสว. กับโครงการ Flagships สร้างการเติบโตให้ MSME ตอนที่ 2 จะได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการเรือธงที่ สสว.ตั้งขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการมองยุทธศาสตร์การพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างรอบด้าน ทั้งมิติของโอกาสทางการตลาดและการขาย การสนับสนุนการเงิน การให้องค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ผ่านเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัล

รวมถึงข้อชี้แนะจาก ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. ถึงตัวแปรความสำเร็จของเอสเอ็มอี ในสถานการณ์แห่งการฟื้นฟู พลวัตรความก้าวหน้าของพฤติกรรม ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และแรงขับเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

CIO World Business Talk: EP30 สสว. กับ Flagship Projects ปี 2566 Part 2

ดู CIO World Business Talk ตอนอื่นๆ

CIO_World_Business Talk: EP29 สสว. กับ Flagship Projects ปี 2566 Part 1

CIO_World_Business Talk: EP28 Cabling Contest

CIO_World_Business Talk: EP27 Success factors for Mobile Operator in 5G Era

CIO_World_Business Talk: EP26 Big Data กับโอกาสขององค์กรยุคดิจิทัล

CIO_World_Business Talk: EP25 SME กับการทรานส์ฟอร์มสู่ธุรกิจดิจิทัล