Wednesday, April 24, 2024
Movement

วิริยะประกันภัย เปิดศูนย์บริการสินไหมทดแทนแห่งใหม่ จ.ระนอง

สุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนระนอง แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บางริ้น อ.เมืองระนอง หรือ ปั๊ม ปตท.จิงโจ้ ระนอง โดยมี กิตติวัฒน์ สิรมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดระนอง และ วิทูรย์วิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล กรรมการผู้จัดการเครือจิงโจ้กรุ๊ปเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ ระนอง ถ.เพชรเกษม ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฯ ระนอง แห่งใหม่นี้ เป็นไปตามแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความต้องการให้สำนักงานสาขาและศูนย์บริการสินไหมทดแทนที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย พร้อมรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานการบริการประกันภัยแบบครบวงจร