Thursday, June 13, 2024
NEWS

ทีเอ็มบีธนชาต ปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี เดินหน้า เปลี่ยน เพื่อชุมชนยั่งยืนตลอดปี 64

ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน” หรือ “fai-fah for Communities”

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน” หรือfai-fah for Communities” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการจุดประกายการ “ให้” คืนสู่ชุมชน

โดยทีมอาสาสมัครทีบีบีได้นำทักษะและองค์ความรู้เข้าไปช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การรับฟังถึงปัญหา ระดมความคิด วางแผนการแก้ไขและลงมือทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิด Make REAL Change

กาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)

กาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวในงาน ttb Volunteer Recognition Day ว่า “กิจกรรม fai-fah for Communities เป็นการส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเอง ในการช่วยเหลือสังคมด้วยการทำงานอาสาสมัคร

ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อสร้างนิยามใหม่ผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจธนาคารที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการให้ชุมชนและสังคมดีขึ้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน”

“จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ ถือเป็นความท้าทายในการทำงานระหว่างอาสาสมัครทีทีบีกับชุมชน แต่แม้จะเจอกับสถานการณ์การลงพื้นที่ชุมชนที่มีข้อจำกัด เราก็ได้ปรับรูปแบบการทำงานโดยยังสามารถทำงานร่วมกันผ่านออนไลน์เป็นหลักได้ เราต้องขอบคุณอาสาสมัครทีทีบีที่สมัครใจมาร่วมกันสร้างความสุขส่งต่อการให้

ซึ่งสิ่งที่เราให้ชุมชน คือ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้ว ใช้เวลาไม่เยอะ แต่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ ชาวชุมชนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ” กาญจนากล่าว

ttb Volunteer Recognition Day ในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทีมอาสาสมัครทีทีบี ได้ร่วมกัน สะท้อนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม fai-fah for Communities ในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ทบทวนการทำงานและร่วมกันเสนอแนวคิดใหม่ ๆ

ttb volunteer ทีม SME เราชนะด้วยกัน

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ เน้นการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครทีทีบี จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1.ทีมเปลี่ยน (ชุมชนอินทร์อุดม) จัดทำโครงการอินทร์เกษตร อุดมสุข เปลี่ยนเกษตรแนวราบเป็นสวนแนวตั้ง ทำโครงการปลูกไม้ประดับให้เป็นไม้ประแดก (ต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับแต่รับประทานได้) และทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์อินทร์อุดม

2.ทีม Dreams come true (ชุมชนแฟลตสิริสาสน์) จัดทำโครงการสร้างโอกาสให้ความรู้ เพิ่มรายได้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เปลี่ยนพวงมาลัยทิชชูไปสู่พวงมาลัยเครื่องหอม

3.ทีม SME เราชนะด้วยกัน (ชุมชนเครือข่ายโรงงานสมานฉันท์) จัดทำโครงการ SME สมานฉันท์ เปลี่ยนวิธีคิดการทำบัญชี เพื่อเข้าใจต้นทุน สร้างกำไรได้มากขึ้น

4.ทีมยิ้มละไม (โครงการบ้านมั่นคง) จัดทำโครงการไข่เค็มกะทิใบเตย ชุมชนบ้านมั่นคง เปลี่ยนการขายไข่เค็มธรรมดาสู่หน้าร้านออนไลน์

5.ttb Drive Khon Kaen (โรงพยาบาลขอนแก่น 2) จัดทำโครงการ ttb ไฟ-ฟ้า ปันรักษ์เพื่อชุมชน เปลี่ยนกิจกรรมยามว่างของผู้สูงวัย เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างรายได้ให้ชุมชน

6.ทีม SME พิษณุโลกและแนวร่วมน้องพี่ (ชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ป.พัน 104) จัดทำโครงการ “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนทหารพันดี ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าจากการขายจิ้งหรีดไปสู่การแปรรูปขายน้ำพริกจิ้งหรีด

ทีม SME พิษณุโลกและแนวร่วมน้องพี่ ชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ป.พัน 104 พิษณุโลก

โดยตัวแทนอาสาสมัครทีทีบี ได้สะท้อนความรู้สึกและเส้นทางการทำงานว่า การดำเนินโครงการเริ่มต้นจากสำรวจความต้องการและทำความเข้าใจกับชุมชน ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะวางแผน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ เปลี่ยนให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหลังส่งมอบโครงการ และพร้อมสนับสนุนต่อยอดให้ชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองต่อไป สำหรับการทำงานในปีนี้มีข้อจำกัดพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องมีการวางแผนลำดับความสำคัญต่าง ๆ ในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย

“เราต้องเข้าใจชุมชนเพื่อวางแผน เลือกว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลัง ต้องวางแผนลำดับให้ดี เลือกให้ความรู้ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เช่น บางชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีเอกลักษณ์อยู่แล้วแต่ไม่เป็นที่รู้จัก เราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์

เพื่อเพิ่มยอดขายอีกช่องทาง หรือบางชุมชนขาดความรู้เรื่องบัญชี ขาดเงินทุนหมุนเวียน ก็จะเข้าไปเติมในจุดนั้น เป็นการช่วยแก้ปัญหาเดิมที่ชุมชนเผชิญอยู่ และพัฒนาให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยพลังที่ทีมอาสาสมัครทีทีบีส่งต่อให้” ตัวแทนอาสาสมัครทีทีบี กล่าว

ttb volunteer ทีมยิ้มละไม โครงการบ้านมั่นคง

ปิดท้ายกับความรู้สึกของ “หมอเจี๊ยบ” ลลนา ก้องธรนินทร์ แขกรับเชิญในงาน ttb Volunteer Recognition Day กล่าวว่า การให้เป็นการสร้างความสุขที่ทำให้เกิดความอิ่มเอมหัวใจ ซึ่งมองว่าการทำงานจิตอาสาและการได้ใช้ชีวิตเต็มที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมีความสุขถือเป็นความสุขที่แท้จริง ซึ่งขอชื่นชมอาสาสมัครทีทีบีทุกคนที่มีใจช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชุมชน

โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีไปพัฒนา สามารถเปลี่ยนให้มีความยั่งยืน พลังอาสายิ่งใหญ่มากแค่มีใจที่อยากจะช่วย และสามารถส่งต่อได้จริง ๆ การช่วยคนเพียงคนเดียวอาจเปลี่ยนได้ทั้งครอบครัว ขอเป็นกำลังให้พี่ ๆ อาสาสมัครทีทีบีทุกคน มีแรงกาย แรงใจทำในสิ่งดี ๆ ต่อไป” หมอเจี๊ยบกล่าวสรุป