Wednesday, May 22, 2024

archiveCommunities

NEWS

ทีเอ็มบีธนชาต ปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี เดินหน้า เปลี่ยน เพื่อชุมชนยั่งยืนตลอดปี 64

ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “เปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน” หรือ “fai-fah for Communities”

ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ยุทธศาสตร์การสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ปัญหาความยากจนที่ยังมีจำนวนมากในชนบทไม่สามารถพัฒนาชนบทด้วยวิธีการแบบเดิมๆ เราต้องทำงานให้หนักขึ้นเร็วขึ้น และฉลาดขึ้นหากต้องการยกระดับชนบทให้พ้นจากความยากจนและยกระดับประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว