Sunday, June 16, 2024
NEWS

ไต้หวัน เดินสายโชว์ความพร้อม ขยายโอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

EV

บริษัทไฮเทคไต้หวัน เดินสายโชว์ความพร้อม เป็นผู้นำชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดของประเทศไทย

งค์กรการบริหารการค้าระหว่างประเทศ ของกระทรวงเศรษฐกิจ แห่งไต้หวัน ได้จัดทำ โครงการเพิ่มภาพลักษณ์อุตสาหกรรมของไต้หวันให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์และเสริมสร้างความสามารถทางการตลาดระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี

ล่าสุดปีนี้ มีการร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรของไต้หวัน (TAMI) หน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machinery Operators) ของไต้หวัน จัดงาน สัมมนาการผสานห่วงโซ่อุปทานของ EV และ PCB

ภายในงาน Thailand INTERMACH & MTA Asia 2024 Exhibition เมื่อ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดของประเทศไทย

โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) ที่มีการเติบโตทั่วโลก และมีบริษัทต่างๆ จาก ไต้หวัน เป็นผู้นำหลักในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ เนื่องจากการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่โดดเด่น

แสดงนวัตกรรมการผลิต และความสามารถในการรองรับการเติบโตของตลาด

งานสัมมนาดังกล่าว มีการนำเสนอและอธิบายถึง นวัตกรรมจาก ไต้หวัน ที่เป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม_EV และ PCB อย่างเป็นเอกภาพ โดยมีตัวแทนจากบริษัท LIEN CHIEH, PALMARY, TONGTAI และ SYMTEK ได้รับเชิญให้ร่วมแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีการใช้งานและโซลูชันในด้าน EV_และ PCB

ที่จะมาช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำทางเทคโนโลยีของไต้หวันและความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ ประกอบด้วย

TONGTAI ได้นำเสนอโซลูชันการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์_EV ที่มีประสิทธิภาพสูงล่าสุด โดยนำเสนอโซลูชันการดำเนินการผลิตที่ครอบคลุมครบวงจรแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองแนวโน้มของการผลิตที่มุ่งเน้นการผลิตครั้งละปริมาณน้อย มีความหลากหลายสูง

และเป็นไปตามข้อกำหนดการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งแตกต่างจากการผลิตแบบ Mass Production ดังเดิมทำให้เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับช่วยเหลือลูกค้าในการอัพเกรดการผลิตสู่ระบบอัจฉริยะ

SYMTEK นำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด รวมถึงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและการวางแผนและบริการลอจิสติกส์โรงงานโดยรวมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นวงจรพิมพ์, บอร์ดแบบยืดหยุ่น, IC carriers and packaging, HDI, แผ่นเซรามิคซับสเทรท ฯลฯ

PALMARY นำเสนอเครื่อง Grinders แบบปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายในด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ โดยรับประกันว่าการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพการผลิตสม่ำเสมอ และจัดหาโซลูชันหลักๆ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์_EV และอุตสาหกรรม PCB

LIEN CHIEH ผลิตและสร้างโรงงานผลิตเครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นและอุปกรณ์เคลือบฟอยล์ทองแดง สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตแผ่นวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่ตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในช่วงการแบ่งปันนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมยอดนิยมทั้งสอง อันได้แก่ ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และมีการดำเนินการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิต และประเด็นด้านความยั่งยืน

การสัมมนาครั้งนี้ได้จะก่อให้เกิดการริเริ่มโอกาสความร่วมมือใหม่สำหรับผู้เล่นต่างๆ ในอุตสาหกรรมทั้งสองในไต้หวันและประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาของการบูรณาการอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนความคาดหวังและความเป็นไปได้ที่มากขึ้นสำหรับอนาคต