Saturday, March 25, 2023

archiveZTNA

การ์ทเนอร์
Articles

3 ปัจจัยมีผลต่อการเติบโต ยอดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัย

การ์ทเนอร์เผย 3 ปัจจัยมีผลต่อการเติบโต ต่อการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทั่วโลก คาดมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงในปี 2566 จะมีมูลค่ากว่า 188.3 พันล้านดอลลาร์ ในไทยจะเพิ่มเป็น 16.7 พันล้านบาท

CybersecurityNetworkingNEWSTechnology

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เรียกร้องให้เร่งติดตั้งใช้งาน ZTNA 2.0

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เรียกร้องอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เร่งติดตั้งใช้งาน ZTNA 2.0 – Zero Trust with Zero Exceptions จากโซลูชัน ZTNA รุ่นแรกยังมีข้อบกพร่องด้านการปกป้องความปลอดภัยหลายส่วน