Tuesday, February 27, 2024

archivethncw

Cyber Week
NEWS

รมต.ชัยวุฒิ เปิดงาน Thailand National Cyber Week 2023

รมต.ชัยวุฒิ กระทรวง DES เปิดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ครั้งแรกของไทยเร่งพัฒนาขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพหนุนปกป้องประชาชนและประเทศ

Thailand National Cyber Week
CybersecurityNEWS

เตรียมพบมหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ Thailand National Cyber Week 2023 14-17 กุมภาพันธ์นี้

สกมช. เตรียมจัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกัน รับมือ ลดความเสียหายให้กับประเทศ