Sunday, March 26, 2023

archiveSecurity Resilience

ArticlesCybersecurity

การสร้างความยืดหยุ่นให้การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ คือสิ่งสำคัญขององค์กร

Security Resilience การสร้างความยืดหยุ่นให้การรักษาความปลอดภัย ที่สามารถคาดการณ์ ระบุตำแหน่ง และมีภูมิต้านทานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งหากถูกโจมตีหรือถูกละเมิดก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ