Monday, November 28, 2022

archiveNDTP

BlockchainNEWS

ABAC อวดความคืบหน้า แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ NDTP

สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ให้ข้อมูลความคืบหน้า โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (NDTP) ดึงเอกชน 3 รายเข้าร่วมทดสอบส่งเอกสารทางการค้าเข้าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์